AquaVest is Water Innovator of the Year 2020


Investering in circulaire oplossing voor slibverwerking


Afvalwater wereldwijd bron van nutriënten en energie


Wie moet het nieuwe boegbeeld voor de industrie worden?


Waterschap Friesland investeert in zonne-energie


AWZI’s moeten legionellamaatregelen nemen