nieuws

33.000 zonnepanelen leveren duurzame energie afvalwaterzuivering

Publicatie

13 apr 2017

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

afvalwater, zonne-energie

Het Limburgse afvalwater wordt straks nog duurzamer gezuiverd: 33.000 zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg gaan daar voor zorgen. Bestuurslid Michel Bouts: ‘Hiermee realiseert Waterschapsbedrijf Limburg in één klap de doelstelling om veertig procent van de benodigde energie duurzaam op te wekken.’

Veertig procent van het eigen energieverbruik duurzaam opwekken in 2020. Dat is de doelstelling die de waterschappen in een convenant met de rijksoverheid hebben afgesproken. Waterschapsbedrijf Limburg, dochterbedrijf van Waterschap Limburg, produceert jaarlijks 150 miljoen kubieke meter gezuiverd afvalwater en vormt hiermee een belangrijke schakel in de waterketen. Het zuiveren van afvalwater kost veel energie. Op dit moment wordt al 28 procent van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer opgewekt door het slib dat overblijft in het zuiveringsproces te vergisten en het biogas om te zetten in elektriciteit. ‘We hebben dus nog een mooie uitdaging om een  forse stap vooruit te zetten in de verduurzaming van ons energieverbruik en dat gaan we nu doen’, aldus Michel Bouts, lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg.

De inzet van zonne-energie is  een belangrijke stap om te groeien naar de veertig procent duurzame energie die afgesproken is in het convenant. Uit een haalbaarheidsstudie door adviesbureau SWECO  blijkt dat de realisatie van zonnepanelen voor de zeventien Limburgse rioolwaterzuiveringsinstallaties zonder meer rendabel is. Daarnaast komen er zonnepanelen op het dak van het kantoor in Roermond. Dit kantoor huisvest na de zomervakantie behalve Waterschapsbedrijf Limburg ook Waterschap Limburg en wordt momenteel verbouwd. Dit ambitieuze zonnepanelen project behoort tot de grotere projecten in Nederland en verduurzaamt het energieverbruik kostenneutraal  met 12,3 procent.

Aan de optimale inzet van zonne-energie is ook in financieel opzicht grondig gerekend. Waterschapsbedrijf Limburg wil duurzaam werken tegen de laagste kosten voor de burger. Het zuiveringstarief dat jaarlijks aan de Limburgers in rekening wordt gebracht is al voor het 2e jaar op rij  het laagste tarief van Nederland. De omschakeling naar duurzame energie levert ook nog een netto kostenbesparing op van gemiddeld 230.000 euro per jaar.

De daken van het kantoor in Roermond en een zonnepaneelweide op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Heugem zijn het eerst aan de beurt. Eind 2019 is het totale project gereed.

Bron: WBL