nieuws

Aanpassing norm NEN 6600-1

Publicatie

5 dec 2016

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

afvalwater

De normcommissie ‘Veldwerk-Monsterneming’ heeft besloten om NEN 6600-1 te herzien. De norm wordt binnen Nederland onder meer gebruikt bij berekeningen voor de verontreinigings- of zuiveringsheffing.

NEN 6600-1 beschrijft de monsterneming van afvalwater door steekmonsterneming en met automatische monsternemingssystemen. Tevens geeft het aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van monsternemingstoestellen voor het nemen van monsters van verschillende typen afvalwater.

Norm afstemmen

De NEN 6600-1:2009 wordt om meerdere redenen aangepast. De norm wordt beter afgestemd op de eisen aan monsterneming zoals gesteld in de verordeningen die de Waterschappen individueel vaststellen. Daarnaast zijn aanpassingen nodig om aansluiting te houden met ISO 5667-10 ‘Water quality – Sampling – Part 10: Guidance on sampling of waste waters’, die binnen ISO in revisie gaat. Ook worden opmerkingen van gebruikers verwerkt die zijn verzameld tijdens de vijf-jaarlijkse toetsing in 2015.

Er is nog geen besluit genomen of de hele norm wordt herzien, of dat er alleen een wijzigingsblad wordt opgesteld. De keuze word later gemaakt, op basis van de hoeveelheid aanpassingen.
Naast de NEN 6600-1 wordt ook de NEN 6600-2 herzien. Deze norm wordt binnen Nederland gebruikt voor het controleren van de waterkwaliteit van onder andere meren en rivieren.