nieuws

Aanpassingen Belasting op Leidingwater van de baan

Publicatie

10 jun 2014

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), vertegenwoordiger van de zakelijke gebruikers van water in Nederland, heeft hier van meet af aan voor gepleit en is verheugd over het besluit van het kabinet. De plannen zouden hebben geleid tot forse lastenverzwaringen voor gebruikers van leidingwater en niet hebben bijgedragen aan de beoogde vergroening van het watergebruik.

Het besluit om de aanpassing van de waterbelasting niet door te zetten, staat in een brief die  door staatssecretaris Wiebes naar de Tweede Kamer is gestuurd. De staatssecretaris meldt daarin dat het maximumverbruik waarover belasting moet worden betaald 300 kubieke meter per jaar blijft. In het najaar van 2013 zou dit heffingsplafond nog verdwijnen. De maatregel was onderdeel van het Begrotingsakkoord van PVDA, VVD, D66, CU en SGP. Belangrijke redenen om de plannen terug te draaien zijn volgens Wiebes de uitvoerbaarheid en de negatieve en onbedoelde (milieu)effecten.

VEMW heeft zich, samen met andere belangenorganisaties, fors tegen de plannen verzet. ”Wij zijn zeer verheugd dat de staatssecretaris oog heeft voor de onwenselijke consequenties van de plannen en onze inzet honoreert”, aldus Roy Tummers, directeur Water bij VEMW. “Uit onderzoek dat wij onder onze achterban hebben uitgevoerd, bleek overduidelijk dat de effecten van de plannen zeer ingrijpend zouden zijn: veel duurzame en innovatieve initiatieven van bedrijven zouden onderuit gaan en in het verleden gemaakte keuzes die tot doel hadden de watervoorziening bij bedrijven efficiënt en duurzaam in te richten, zouden averechts uitpakken”. Het terugdraaien van de plannen is beter voor het milieu, de werkgelegenheid én voor de algemene staat van de economie.

 

Het kabinet is voornemens de derving van de inkomsten te dekken in de sfeer van de milieubelastingen. VEMW wil dat eventuele belastingmaatregelen enkel en alleen worden ingevoerd als daar draagvlak voor bestaat én als onomstotelijk vaststaat dat ze daadwerkelijk leiden tot verduurzaming van de economie.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.