nieuws

Aboutaleb opent innovatief hergebruikproject

Publicatie

9 dec 2015

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

innovatie, recycling

In 2013 startte RINEW als onderzoeksproject op de afvalwaterzuiveringslocatie Harnaschpolder in Den Hoorn. Hier is onderzocht hoe we op een innovatieve wijze nutriënten, energie en water – afkomstig uit afvalwater – terug kunnen winnen en hergebruiken. Het onderzoek is nu daadwerkelijk een praktijktoepassing: op het terrein van ‘Uit Je Eigen Stad’ worden bruikbare stoffen, zoals schoon water, cellulose en fosfaat, gefilterd uit lokaal afvalwater. De stadsboerderij zet het teruggewonnen schone water in voor de eigen landbouw. Naast het terugwinnen van grondstoffen onderzoekt men ook de toepasbaarheid van deze stoffen. RINEW werkt hierin samen met andere studieprojecten in Nederland. Zo bekijkt RINEW of humuszuren uit stedelijk afvalwater zijn terug te winnen, om ze vervolgens in te zetten als bodemverbeteraar.

 

Samenwerking

RINEW is een samenwerkingsproject van gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf, waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland. Tijdens de opening verlengen de partners de intentieverklaring. Samen werken zij in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) verder aan de ontwikkeling van RINEW, om de toepassingsmogelijkheden te vergroten. M4H is onderdeel van het Rotterdam Innovation District. Hier worden vernieuwende producten bedacht en gemaakt.

 

RINEW

RINEW staat voor Rotterdam Innovative Nutrients Energy and Watermanagement en levert een belangrijke bijdrage aan het sluiten van de waterketen. Hoofddoel van RINEW is het op innovatieve en duurzame wijze sluiten van de (afval)waterkringloop door middel van hergebruik. Afvalwater is niet langer een afvalstof, maar een bron van grondstoffen. RINEW werkt samen aan het beschikbaar maken en toepassen van deze grondstoffen in een stedelijke omgeving. De komende tijd wordt verder onderzocht op welke wijze de andere teruggewonnen stoffen, zoals water, papiervezels en fosfaat, kunnen worden hergebruikt. Door afvalwater vanuit de riolering af te vangen, en daaruit water, energie en grondstoffen te winnen, dragen we bij aan een duurzamere Rotterdamse samenleving.