nieuws

Actieplan ‘Gezond Gewas, Schoon Water’ gestart

Publicatie

2 jul 2014

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

De waterkwaliteit is de afgelopen tien jaar duidelijk verbeterd. De doelstelling op het gebied van waterkwaliteit is echter nog niet bereikt. Ook zijn de residuen de afgelopen jaren flink gereduceerd, wat betekent dat de voedselveiligheid van Nederlandse glastuinbouwproducten  is gewaarborgd. Om de verduurzaming van de glastuinbouw verder te stimuleren heeft LTO Glaskracht Nederland samen met ondernemers en de industrie het actieplan ‘Gezond Gewas, Schoon Water’ opgesteld, waarin zes concrete acties zijn vastgesteld.

 

Collectieve zuivering

Voor verdere emissieverlaging wordt aangedrongen op honderd procent aansluiting en lozing op riool. Er worden pilots opgezet met regionale waterschappen om de mogelijkheden na te gaan van collectieve technische en collectieve biologische zuivering van spuiwater alsmede collectieve zuivering met stedelijk afvalwater. Ook het onderzoek naar waterzuivering wordt via het innovatieprogramma ‘Glastuinbouw Waterproof’ doorgezet. Bovendien wordt in overleg met ministerie van Infrastructuur en Milieu, Unie van Waterschappen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vorm gegeven aan een implementatieplan zuivering van spuiwater.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.