Waterschaarste dwingt de industrie tot her-evaluatie van zijn strategische positie. Blijft er genoeg water beschikbaar met de vereiste kwaliteit? En welke eisen stelt de overheid aan de kwaliteit van het geloosde water? Of kiest men liever voor een circulaire aanpak en hergebruik van de waterstromen? Steeds meer industriële grootverbruikers nemen nu al maatregelen om de license to operate te borgen. Toch lijkt een deel van de industrie nog koudwatervrees te hebben. Komt dat door onzekerheid over de toekomst, technische belemmeringen of misschien wel een uitdagende businesscase?

In een Live Talkshow op de beursvloer van Aquatech (RAI) geven André Mepschen (Water Alliance), Mariska van Dalen (Lamb Weston / Meijer), Emiel Nijhuis (RWB Water) en Thomas Wagner (WUR) onder leiding van gastheer Wim Raaijen (Industrielinqs) openheid over de kansen en bedreigingen van waterschaarste voor de industrie.

Tijd:  van 13.40 tot en met 14.30

Op één beursvloer, op twee beursdagen ontmoet u professionals uit sectoren als (petro)chemie, waterbehandeling, procesindustrie, energie en metaal. Biedt uw bedrijf componenten of totaaloplossingen voor de procesindustrie? Dan is Pumps & Valves de plek voor u. Ontmoet CEO’s, aankopers, technische managers, ingenieurs uit diverse sectoren zoals (petro)chemie, metaal, onderhoud, et cetera.

Pumps & Valves wordt gelijktijdig met het event Maintenance georganiseerd.

Op één beursvloer, op twee beursdagen, ontmoet u professionals uit sectoren als (petro)chemie, waterbehandeling, procesindustrie, energie en metaal. Maintenance wordt gelijktijdig met het event Pumps & Valves georganiseerd.

The place to be voor elke professionele speler in industrieel onderhoud, shutdown technologie, asset management en productiebetrouwbaarheid. Schaaf uw kennis bij aan de hand van masterclasses over onderhoudsstrategie, voorbereiden shut-downs, maintenance 4.0, veiligheid en cases van vakmensen. Proef van innovatie, automatisering en virtual reality tijdens de BEMAS Innovation Tour/Award, Robot Demo zone en Virtual Maintenance zone.