agendaitem

Themadag ‘Water in de stad’

Wanneer

26 Nov 2019

Platform

Watervisie

Organisatie

KNW

Klimaatverandering en andere ontwikkelingen vragen om een nieuwe stedenbouwkundige inrichting, én om afstemming en aanpassingen van beheer en onderhoud. Themadag met praktijkvoorbeelden, dilemma’s en oplossingen.

Water in de stad betekent plezier, leefbaarheid en een mooie omgeving. Maar water kan ook overlast en gezondheidsrisico’s veroorzaken. Een leefbare stad kan niet zonder beheer en onderhoud. Wat betekenen klimaatverandering, veranderende inzichten, nieuwe rollen en burgerparticipatie voor een passende inrichting? en voor een goed en verantwoord beheer en onderhoud?

Tijdens deze CoP-dag verbindt KNW de praktijk van beheer en onderhoud met actuele trends en stedenbouwkundige ontwikkelingen. Welke dilemma’s komen we tegen? En wat zijn succesvolle voorbeelden?