nieuws

Biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie SNB in gebruik

Publicatie

13 mei 2013

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

afvalwater

SNB heeft de AWZI op haar terrein laten bouwen om zo te zorgen voor minimalisering van kosten, dat haar weerspiegeling heeft op de gehele afvalwaterketen. Marcel Lefferts, directeur: “Wij zijn erg blij dat de installatie nu operatief is, want naast besparingen op financieel gebied, brengt de installatie ons andere voordelen, namelijk op het gebied van water- en luchtemissies.” Ten opzichte van lozing van het afvalwater bij RWZI Bath, zorgt de AWZI voor een significante verlaging van de ammoniakemissie en de emissie van EOX-verbindingen (extraheerbare organische halogeenverbindingen). Ook voorkomt de AWZI de afvoer van ammoniakwater (een gevaarlijke afvalstof) over de weg en zorgt de installatie voor een betere beheersing van de afvalwatertemperatuur en de geur van het afvalwater. Voor de realisatie van de AWZI is gekozen voor een zuiveringsvariant, gebaseerd op de innovatieve DEMON-technologie.

 

De AWZI bij SNB functioneert in combinatie met nazuivering op de RWZI Bath van het waterschap Brabantse Delta. Voor de opstartperiode is een jaar uitgetrokken.