blog

Column: De keten sluiten

Publicatie

5 mei 2012

Auteur

David van Baarle

Categorie

Utilities

Soort

blog

Tags

Zou u het drinken: bier gemaakt van gerecycled rioolwater of flessenwater van gereinigd afvalwater? Ik moet bekennen dat ik ook niet direct sta te springen. Maar het bestaat wel. Het bier komt uit Afrika en het water wordt in Singapore gebotteld.

Nu ligt de keuze in die waterschaarse contreien meer voor de hand dan in Nederland, maar ook hier kijken we steeds vaker naar het sluiten van de keten. Een inmiddels vermaard voorbeeld is het proceswater van chemiereus Dow dat opgewerkt rioolwater gebruikt als proceswater. Maar ook andere industrietakken zien wel wat in het sluiten van de ketens. Met het groeien van de wereldpopulatie worden grond- en hulpstoffen schaarser en daar zullen we innovatief mee moeten omgaan. De Waterwet en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geven bedrijven meer vrijheden om te investeren in eigen waterzuiveringen of samenwerking aan te gaan met waterschappen of andere bedrijven. En dat doet de sector dan ook. Stoffen die normaal gesproken worden verbrand of geloosd, kunnen steeds vaker worden afgescheiden en nuttig worden gebruikt. En wat er dan nog overblijft, wordt vergist en als groen gas gebruikt voor de eigen energievoorziening of dat van de naaste buren.

Het blijkt dat Nederland sterk is in dit soort concepten. Onze expertise in de wereld van afvalrecycling en verbranding levert Nederlandse bedrijven een uitstekende positie op bij de gunning voor grote buitenlandse projecten, zo heb ik me laten vertellen. Voor afvalwaterbehandeling zou zomaar hetzelfde kunnen gelden. Als rijk en dichtbevolkt landje anticiperen we snel op schaarste met innovatieve oplossingen. Waterschaarste zal hier misschien niet zo direct voorkomen, maar energie en grondstoffen worden wel steeds duurder. Overigens wordt écht schoon water zelfs in Nederland schaars.

Hoewel de investeringen in een eigen waterzuivering fors kunnen zijn, leveren ze blijkbaar wel voldoende rendement op. Als die innovaties dan vervolgens ook nog voor een goed exportproduct zorgen, krijg je een soort winwinwin-situatie, goed voor de handel, de bedrijfsdoelstellingen en het milieu. En het mooiste van dit alles is nog wel dat het zonder subsidie kan. De bescheiden watersector mag daar best eens wat hoger over van de toren blazen. En dan natuurlijk gewoon weer verder aan de slag gaan en de ketens blijven sluiten.

david@industrielinqs.nl

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.