blog

Column: Waterinnovators gezocht

Publicatie

16 okt 2012

Auteur

David van Baarle

Categorie

Utilities

Soort

blog

Tags

Steeds vaker speelt de vraag op of we ons water niet verkeerd gebruiken. Waarom moeten we drinkwater gebruiken om ons toilet te spoelen, gewassen te bevloeien of om processen te koelen? In veel gevallen volstaat hemelwater of enigszins bewerkt oppervlaktewater. Voor het opwarmen voor processen is water of liever gezegd stoom nog steeds een van de beste media. Om energieverlies door organische en minerale vervuilingen te voorkomen, is wel enige behandeling nodig. Toch is het ook hier de vraag of we wel aanspraak moeten maken op steeds schaarsere zoetwaterbronnen.

Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die hun watergebruik, en daarmee vaak hun energieverbruik, drastisch weten terug te dringen. Bovendien lijkt het ook wel een trend te worden om proceswater zelfs niet direct van het oppervlaktewater te betrekken, maar bijvoorbeeld afvalwater op te werken tot proceswater. Door de keten te sluiten, neemt de milieudruk op de omgeving af en bestendigen bedrijven hun license to operate.

Het kan nog duurzamer, zo bewijzen de Willy Wortels van de waterindustrie. Een windmolen die water uit de lucht haalt, lijkt in Nederland niet veel toe te voegen, maar voor woestijnsteden levert het een eerste levensbehoefte. Toch zou de industrie hiervan ook gebruik kunnen maken. De molen produceert namelijk zeer schoon water dat bovendien gemineraliseerd moet worden om het drinkbaar te maken. Dat is dus prima proceswater. Oké, de productie is per molen misschien niet zo heel groot, maar zet er een paar neer en een klein bedrijfje heeft ‘gratis’ proceswater.

Utilities organiseert samen met Evides in december het congres Watervisie. Behalve dat u voorbeelden krijgt van bedrijven die eerder genoemde duurzame processen al toepassen, kiezen we ook de Water Innovator of the Year. We willen de Willy Wortels die watergebruik verduurzamen, belonen met aandacht en een platform om hun innovaties aan de wereld kenbaar te maken. Dus heeft u onlangs een nieuw product, proces of concept bedacht dat water bespaart, duurzamer maakt of op een andere manier bijdraagt aan verbetering voor people, planet en profit? Meld het ons en maak kans om een jaar lang de titel Water Innovator of the Year te mogen voeren. Maar ook de bedrijven die het aandurven om te investeren in die nieuwe technologie kunnen aanspraak maken op de titel. Eerst zie ik u nog op het energiecongres Energy 4 Next Generations op 1 en 2 november. Maar daarna, op 12 december, is die andere belangrijke utility aan de beurt.

mailto:david.vanbaarle@industrielinqs.nl

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.