nieuws

Breuk in persleiding bij Lochem hersteld

Publicatie

19 nov 2018

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

industriewater, infrastructuur

De breuk in de persleiding van FrieslandCampina is hersteld, zo laat Waterschap Rijn en IJssel weten. Door de breuk stroomde eiwitrijk industrieel restwater de rivier de Berkel in. Dit leidde tot een dermate grote verlaging van het zuurstofgehalte dat vissen niet konden overleven.

De persleiding die van Borculo via Lochem naar Zutphen loopt is vorige week hersteld en op een gecontroleerde manier in gebruik genomen. Het transport van het restwater naar de rioolwaterzuivering in Zutphen is langzaam weer op gang gekomen. De komende periode blijft het waterschap het transport door de persleiding intensief in de gaten houden.

Maatregelen

Waterschap Rijn en IJssel had de nodige noodmaatregelen genomen om de gevolgen van de breuk te beperken. Zo werden de stuw Warken en de inlaat Onderlaatse Laak dichtgezet. Deze maatregel was nodig om te voorkomen dat het Berkelwater vermengd met het proceswater richting Warnsveld en Zutphen zou stromen. Dit zou een daling van het zuurstofgehalte van het water in dit gedeelte van de Berkel tot gevolg hebben. Door de lage rivier- (IJssel) en grondwaterstanden is de waterstand in Zutphen met dertig centimeter aanzienlijk gezakt. De vissen die in nood verkeerden werden zeer snel overgezet.

Benedenstrooms heeft het waterschap vier pompen ingezet om zuurstofrijk water uit het Twentekanaal in de Berkel te pompen en zijn er op verschillende locaties beluchters en zuurstofmatten geplaatst. Het heeft er toe geleid dat het water weer van acceptabele kwaliteit is en weer naar Zutphen kan stromen.

Het waterschap isoleerde het restwater in het stuwpand Hoge Weide en in het nabijgelegen baggerdepot.

Bron: Waterschap Rijn en IJssel