Acacia Water, Johan Oost, Jaap Feil samen en de Universiteit van Twente blazen nieuwe leven in het Water Footprint Network. Tegelijkertijd worden de werkzaamheden uitgebreid door de oprichting van het nieuwe bedrijf ‘Water Footprint Implementation’. Dat maken de partners vlak voor de start van de Amsterdam International Water Week bekend, waar het vernieuwde concept ook is vertegenwoordigd.

Het Water Footprint Network werd in 2008 opgericht met het doel om wereldwijd watergebruik bij organisaties en bedrijven terug te dringen. Het concept van de Water Footprint maakt inzichtelijk hoeveel water er nodig is om bijvoorbeeld een kopje koffie of een kilo biefstuk te maken. Afgelopen september werd de stichting failliet verklaard, maar vanwege de doorstart blijft het Network nu bestaan.

Initiatiefnemer van het Water Footprint Network, prof. Arjen Hoekstra, is blij met de vernieuwing en blijft betrokken. Hoekstra: ‘Tot nu toe zaten we vooral in de fase van bewustwording. Dat blijft relevant, maar door de kennis nu ook in de praktijk in te zetten, willen we laten zien dat er daadwerkelijk minder water gebruikt kan worden.’

Netwerk en bedrijf

Om dat te bereiken zal er wel wat gaan veranderen. Er komen twee onderdelen. Ten eerste wordt het huidige Water Footprint Network versterkt. De ambitie is om, meer dan nu, mensen bij elkaar te brengen om beter kennis te delen. Verder wordt er binnen het netwerk geïnvesteerd in professionele ontwikkeling en training.

Daarnaast start Water Footprint Implementation, een nieuw bedrijf dat zich zal richten op de implementatie van het concept in de praktijk. Er komen adviseurs die voor organisaties, instellingen en bedrijven een QuickScan of hotspotanalyse kunnen maken hoe het watergebruik kan worden teruggebracht. Vervolgens gaan we met de stakeholders met concrete oplossingsrichtingen en kansrijke oplossingen aan de slag om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Hierdoor komt de implementatie van het Water Footprint-concept dichterbij dan ooit.

De samenwerking van de partners biedt volgens hen een mooie kans om het belang van waterbeheer beter onder de aandacht te brengen. Algemeen directeur Arjen de Vries van adviesbureau Acacia Water vindt dat hoognodig: ‘Aangezien de beschikbaarheid van water steeds meer onder druk komt te staan, moet er echt iets veranderen in het waterbeheer en de omgang met water in organisaties en de maatschappij. De belangrijke vervolgstap die wij nu gaan zetten, is dat er niet alleen berekend wordt hoeveel water ergens voor nodig is, maar dat we ook met de uitslag van de Water Footprint aan de slag gaan – zodat we echt resultaten zien.’