Nadat Waterschap Rijn en IJssel een breuk ontdekte in een restwaterleiding van FrieslandCampina is een deel van de productie stilgelegd, terwijl de rest van de productie werd geminimaliseerd. Het bedrijf werkt nu aan herstel van de persleiding die op vier meter diep ligt in een moerassig gebied.

Vorige week ontstond een breuk in een restwaterleiding van het Waterschap Rijn en IJssel in de buurt van Lochem. Als gevolg van de breuk stroomde er in het begin restwater afkomstig van de productielocaties van FrieslandCampina in Lochem en Borculo in het riviertje De Berkel. Dit heeft helaas geleid tot vissterfte. Nadat FrieslandCampina door het Waterschap is geïnformeerd, is er door beide partijen met man en macht gewerkt aan een oplossing.

Vissterfte

Om de schade te beperken heeft het Waterschap het water dat in de Berkel stroomde naar een reservoir in de buurt gepompt. Dit reservoir is een stuk braakliggend terrein, dat geschikt is om tijdelijk water zoveel mogelijk in op te vangen. Daarnaast heeft FrieslandCampina zijn productie geminimaliseerd en sommige onderdelen stilgelegd om daarmee de hoeveelheid restwater te verminderen. Ook is het stil leggen van de productie besproken als laatste redmiddel, maar dat was niet nodig. Ondanks alle gezamenlijke inspanningen is er in het begin toch restwater in de rivier gestroomd. Door de daardoor aanwezige organische materialen (bijvoorbeeld eiwitten) daalde het zuurstofgehalte in het water. Dit heeft helaas ernstig effect gehad op de leefomgeving van de vissen.

Reparatie

Het repareren van de persleiding is een complexe operatie. De huidige aanvoer die door de persleiding loopt moest worden omgeleid. De breuk bevindt zich op een diepte van vier meter in een moeilijk bereikbaar en moerassig gebied. Dat betekent dat op de locatie van de breuk al het water en grondwater weggepompt moet worden, zodat er gewerkt kan worden.  Zaterdagochtend is het waterschap erin geslaagd een omleiding aan te leggen. Het Waterschap verwacht dat het nu de breuk kan inspecteren en de reparatie kan starten.