Op 12 december 2019 kunnen bedrijven pitchen voor het Waterinnovatiefonds (WIF) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit fonds is bedoeld om bedrijven te helpen bij de laatste stappen om innovaties op de markt te brengen.

Het gaat hier om innovaties die de ontwikkelfase voorbij zijn en aanvullende financiering nodig hebben om tot uitvoering te komen. Daar waar banken terughoudend zijn voorziet HHNK met het WIF in aanvullende financiering voor de realisatie van innovaties.

12 december

Het WIF is een revolverend fonds van twee miljoen euro en kent een maximale participatie van 200.000,- euro per aanvraag. De uitvoering is ondergebracht bij het Nationaal Groenfonds. Ieder half jaar is er een mogelijkheid om te pitchen. De eerstvolgende gelegenheid is op 12 december aanstaande. Wilt u hieraan meedoen, meldt u zich dan met uw voorstel aan. Meer informatie over het Waterinnovatiefonds vindt u hier. Ook kunt u contact opnemen met Reindert Sellies via 072 582 7560.

De eerste financiering van het Waterinnovatiefonds is een feit. NGCM krijgt de financiering voor de verdere uitrol van hun milieuvriendelijke en circulaire coating voor betonconstructies. De coating beschermt met natuurlijke producten als water, alginaat en betoniet het beton tegen uitdroging. 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zette vorig jaar samen met het Nationaal Groenfonds het Waterinnovatiefonds op. Het fonds helpt innovaties op het gebied van duurzame energie, circulaire economie, waterkwaliteit en waterveiligheid versneld op de markt brengen. De eerste partij die voor financiering uit het revolverende fonds in aanmerking komt, is Nieuwe Generatie Constructiematerialen (NGCM).

NGCM heeft de wereldwijde licentie voor de verkoop van de nabehandeling die met natuurlijke producten als water, alginaat en betoniet het beton beschermt tegen uitdroging. Het milieuvoordeel ten opzichte van de traditionele behandelmethodes – een chemische nabehandeling en tijdelijk afdekken met plastic –  is enorm. Er komen geen giftige stoffen in het milieu, geen plastic afval en het product is onschadelijk voor mens en milieu. Daarnaast neemt ook de houdbaarheid van het beton met meer dan vijftig procent toe. Het product is ontwikkeld bij de TU Delft en komt op de markt onder de naam Delft Green Curing.

Circulaire keten

Voor het HHNK is deze behandelwijze belangrijk, omdat de gebruikte chemicaliën vaak in het oppervlaktewater terechtkomen en slecht zijn voor de waterkwaliteit. Daarnaast heeft HHNK zelf ook veel beton nodig voor viaducten, waterkeringen enzovoorts. Verder is het in sommige gevallen mogelijk alginaat te winnen vanuit afvalwater of slib. Daarmee dragen Waterschappen bij aan een meer circulaire keten. Alle reden voor HHNK en het Nationaal Groenfonds om Delft Green een stap verder te helpen bij het veroveren van de betonmarkt.

Dick Boddeus, investmentmanager Nationaal Groenfonds: ‘We hebben al veel mooie innovaties zoals die van NGCM voorbij zien komen. Bijvoorbeeld op het gebied van slibverwerking, schoonmaken van oppervlaktewater of grondwatermeetsystemen. Veelbelovende innovaties, waarbij financiering vaak een bottleneck is. Het Waterinnovatiefonds kan in die situaties verder helpen.’

Pitch

Twee keer per jaar organiseert HHNK een pitch, waar de ondernemers hun product kunnen presenteren voor een selectiecommissie met experts vanuit HHNK en STOWA. Bij akkoord van de selectiecommissie volgt een financieringstraject bij het Nationaal Groenfonds. Inmiddels hebben ruim twintig partijen een pitch gedaan, waarvan er negen goedgekeurd zijn. Naast NGCM zijn op dit moment nog vier partijen in gesprek met het Groenfonds voor financiering van hun projecten.

Waterinnovatiefonds

Het Waterinnovatiefonds (WIF) is een revolverend fonds van twee miljoen euro dat is ondergebracht bij de externe fondsbeheerder het Nationaal Groenfonds. Het WIF kent een maximale participatie van twee ton euro per aanvraag. De financiering dient terugbetaald te worden in de vorm van aflossing en het betalen van een zakelijke rente aan de fondsbeheerder.