De Droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) laat een fors neerslagtekort zien dat het recordjaar 1976 overtreft. Er worden landelijk dan ook maatregelen genomen om de effecten van de droogte en het watertekort zoveel mogelijk te beperken. De industrie hoeft voorlopig nog geen maatregelen te nemen. 

Het neerslagtekort in Nederland is toegenomen tot 278 mm en zal naar verwachting de komende twee weken stijgen naar 308 mm. Dat is in deze periode hoger dan in dezelfde periode in het recordjaar 1976. De effecten van de droogte voor landbouw en natuur blijven toenemen. Dit betreft al langer de hoge gronden, waar de effecten het grootst zijn, maar in toenemende mate ook andere delen van het land.

De waterschappen gebruiken de watervoorraad van het IJsselmeer en Markermeer om regionale wateren zoveel mogelijk op peil te houden, daardoor neemt deze voorraad langzaam af. De LCW handhaaft zijn advies om onttrekkingen tot het strikt noodzakelijke te beperken.

Verzilting

De Rijnafvoer bij Lobith ligt nu rond duizend kuub per seconde en daalt de komende week naar verwachting tot 915 kuub per seconde. De Maasafvoer bij St. Pieter schommelt de komende dagen tussen 30 en 35 kubieke meter per seconde. De verzilting neemt in het westen van het land langzaam toe, waterschappen en Rijkswaterstaat nemen maatregelen waar nodig. Voor het Amsterdam-Rijnkanaal is een aantal maatregelen getroffen. De situatie op de Hollandse IJssel wordt met grote aandacht gevolgd. In deze regio is de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) ingezet.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is in de afgelopen week in heel het land verslechterd, mede door de hoge watertemperaturen. Dit leidt tot een toenemend aantal meldingen van blauwalg, botulisme en vissterfte. De watervraag blijft de komende periode zeer hoog, daarom nemen de waterschappen en Rijkswaterstaat overal in het land de benodigde maatregelen. Op een aantal locaties wordt extra pompcapaciteit ingezet om het waterpeil op niveau te houden. De door waterschappen ingestelde onttrekkingsverboden zijn essentieel om voldoende water te behouden. Boezemkaden die gevoelig zijn voor droogte worden onverminderd geïnspecteerd en waar nodig besproeid en hersteld.