Stichting Kennisuitwisseling Industriewater (SKIW ) richtte in samenwerking met belangenbehartiger VEMW een landelijk Koelwater Platform op. Met name de ophanden zijnde herziening van de BREF Industrial Cooling Systems vraagt om samenwerking tussen de industriële watergebruikers. 

Naar verwachting wordt binnenkort gestart met de herziening van de BREF Industrial Cooling Systems (ICS). Deze geeft een overzicht van best beschikbare technieken met betrekking tot koeling in de industrie en vormt de basis voor nationale wet- en regelgeving.

Met het oog op de herziening van de BREF ICS is het van belang om de binnen de industrie aanwezige kennis en ervaring op het gebied van koeling te bundelen en gericht in te zetten. Uit een peiling door SKIW bleek dat er grote belangstelling is om deze kennis en ervaring samen te brengen in een Koelwater Platform, om van daaruit een gezamenlijke inbreng te geven bij de BREF ICS herziening.

Doelstelling van het platform is uitwisseling van kennis en ervaring tussen industriële koelwatergebruikers. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn onder andere legionellapreventie, biofilmgroei en milieuvriendelijke koelwater-conditioneringsmiddelen.

Daarnaast wil men voorbereidingen treffen om de Nederlandse inbreng met betrekking tot de verwachte herziening van de Europese BAT/BREF koelwater zeker te stellen. Gezien de zeer goede ervaringen met het tot stand komen van de laatste versie is dit zeker geen overbodige luxe.