Netbeheerder Stedin neemt de netbeheeractiviteiten van het voormalige Delta over voor een bedrag van zo’n 450 miljoen euro. Daarmee stoot PZEM, zoals Delta nu heet, bijna al zijn netwerkactiviteiten af. Alleen de netwerken van waterbedrijf Evides blijven in Zeeuwse handen.

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) heeft overeenstemming bereikt met Stedin over de voorgenomen verkoop van Zeeuwse Netwerkholding inclusief alle dochtervennootschappen en deelnemingen waaronder De Netwerkgroep Infra en netbeheerder Enduris, ofwel de Delta Netwerkgroep (DNWG).

De verkoop vindt plaats onder voorwaarde van goedkeuring door de aandeelhouders van PZEM, de Autoriteit Consument & Markt en een positief advies van de centrale ondernemingsraad van PZEM. De prijs die Stedin voor honderd procent van de aandelen betaalt bedraagt ca. € 450 miljoen. Dit bedrag is na aftrek van schulden en overige aanpassingen van ongeveer € 160 miljoen.

Zeeland

Gerard Uytdewilligen, CEO van PZEM, is positief: ‘Met Stedin krijgt DNWG een nieuwe eigenaar die veel ervaring, kennis en expertise meebrengt. Samen kunnen zij de toekomst tegemoet en daarmee de hoge kwaliteit van de netwerken in Zeeland ook in de toekomst garanderen. Dat is goed nieuws voor de Zeeuwse klanten en voor de medewerkers.’

Daarnaast zullen de Zeeuwse publieke belangen, waaronder werkgelegenheid en innovatie op het gebied van energietransitie, die uitvoering geeft aan het Zeeuwse Energieakkoord, worden geborgd door het oprichten van een Stichting. In deze stichting zullen vertegenwoordigers van de aandeelhouders van PZEM en vertegenwoordigers van Stedin zitting nemen.

Marc van der Linden, CEO van Stedin Groep: ‘Zowel Stedin Groep als DNWG staan voor een betrouwbare, betaalbare en veilige gas- en elektriciteitsvoorziening. Nu en in de toekomst. Samen met onze medewerkers kunnen we die toekomst nu nog beter aan. DNWG en Stedin zijn beide sterk verankerd in de samenleving. De plek waar de energietransitie zich grotendeels voltrekt. Door onze krachten te bundelen kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn en tegelijkertijd aan onze ambitie werken: duurzame energie voor iedereen.”

Totaaloplossing

De verkoop van DNWG vindt plaats in het kader van de eerder aangekondigde herstructurering van PZEM (voorheen Delta). De ontwikkelingen binnen de energiemarkt en de verplichte splitsing maakten het noodzakelijk om DNWG te verkopen. Volgens de Splitsingswet (Wet Onafhankelijk Netbeheer) moeten het productie- en leveringsbedrijf gescheiden zijn van de gereguleerde netwerkactiviteiten per 1 juli 2017. Toen in december bleek dat het niet mogelijk was DNWG in Zeeuwse handen te houden, is het externe verkoopproces gestart. Na afronding van de verkoop van DNWG zullen de gereguleerde netwerkactiviteiten van PZEM beperkt zijn tot het vijftig procents-belang in waterbedrijf Evides.