Het rapport ‘Economische kansen en hoogwaardige kennis in water’ van het TKI Watertechnologie toont de betekenis van de watersector voor de Nederlandse economie. Het rapport laat onder andere de groeikansen van de industriewatersector zien. De voedingsmiddelenindustrie is nog steeds de grootste gebruiker van industrieel water, maar de olie- en gassector zal de komende jaren de grootste groei doormaken.

Joke Cuperus, voorzitter van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Watertechnologie Topsector Water & Maritiem overhandigde het onderzoeksrapport ‘Economische kansen en hoogwaardige kennis in water’ aan Bertholt Leeftink, DG Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het rapport geeft een duidelijke blik op de meerwaarde van watertechnologie voor de Nederlandse economie.

Doel van het onderzoek is om de betekenis van de watertechnologiesector voor de Nederlandse economie in kaart te brengen. In het kader van duurzame ontwikkeling en smart economy is gekeken naar de rol van R&D en innovatie in de watertechnologie-sector. De branche is onder te verdelen in drinkwater, proces- of industriewater, afvalwater en sensoring van water.

Sterke groei industriewatersector

De sector is goed voor ongeveer acht miljard euro aan omzet en biedt werkgelegenheid aan circa 35.000 mensen. Het Nederlandse watertechnologie-segment heeft zich sinds 2012 krachtig ontwikkeld, met een groei bij private bedrijven van circa dertien procent. In deze periode zijn tevens zestig nieuwe bedrijven gestart.  Technologische innovaties en toename van export zijn belangrijke factoren voor deze groei. Voor wat betreft de internationale markt verwacht 45 procent van de bedrijven de komende vijf jaar een groei van meer dan twintig procent te realiseren aan watergerelateerde omzet in het buitenland. De sector kent een hoge economische toegevoegde waarde: per werkzaam persoon ongeveer 130.000 euro.

De omzet uit investeringen in de productie en/of verwerking van proces- en afvalwater voor de industrie zal naar verwachting toenemen van 20 naar 25 miljard euro (6,4 procent jaarlijkse groei). De groei zal met name worden gedreven door de herstellende olieprijs en de stijgende grondstofprijzen voor de mijnbouw. Daarnaast zullen sommige sectoren een grote vraag hebben naar nieuwe watertechnologie als gevolg van striktere wet- en regelgeving. Binnen de deelmarkt industrieel water zijn de belangrijkste sectoren in termen van omzet: Voedingsmiddelenindustrie (ca. 4,7 miljard euro omzet; +6,0 procent jaarlijkse groei); Olie en gas (ca. 2,4 miljard euro omzet; +11,0 procent); Energiesector (ca. 2,2 miljard euro; +5,4 procent);

Voorbeelden uit de branche

Joke Cuperus – naast bestuurder TKI Watertechnologie ook CEO van drinkwaterbedrijf PWN – weet dat er nog veel te onderzoeken valt. ‘We hebben nog maar een heel klein deel van alle mogelijkheden met water ontdekt. We kijken met oplettend oog naar alle nieuwe ontdekkingen zoals bij het project SMART,  detectie- en realtime learning in de water distributie; een geïntegreerde benadering van het gegevensmodel, waarbij smart data centraal staat.’ Het bedrijf Acquaint is betrokken en maakt de laatste jaren een snelle groei door.

Een compleet ander project is COASTAR. Maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering en zoetwatertekort zijn de uitgangspunten van dit onderzoek. De zoektocht naar de juiste technologische oplossing is in samenwerking met Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.