De Deltacommissaris verzorgt op 14 februari de afsluitende lezing tijdens Watervisie 2019.  Peter Glas zal als kersverse Deltacommissaris onder meer ingaan op het belang van het werk aan de Delta voor de zakelijke watergebruiker. Het Watervisie-congres wordt georganiseerd door VEMW, Industrielinqs en Evides Industriewater. De partijen zijn vereerd dat de Deltacommissaris bereid is om een bijdrage te leveren aan Watervisie 2019.

De Deltacommissaris waakt erover dat Nederland nu en in de toekomst beschermd is tegen hoog water. Ook de zorg voor voldoende zoet water behoort tot het takenpakket. Een veilige, bereikbare en leefbare delta die toegang biedt tot voldoende (zoet) water van de juiste kwaliteit is een belangrijke vestigingsconditie voor economische activiteiten. Het werk van de Deltacommissaris is met andere woorden van groot belang voor watergebruikers zoals de industrie.

Watervisie, hét congres voor de waterprofessional, wordt dit jaar voor de zevende keer georganiseerd. Watervisie richt zich op een breed publiek, in het bijzonder op professionals die werken voor of bij de industrie. Heineken Nederland in Zoeterwoude is dit jaar gastheer van het Watervisie-congres. De brouwer heeft zijn eigen watervisie vastgelegd in de Brewing a Better World strategie. Onderdeel van het congres is de verkiezing van de Waterinnovator of the year.

Bedrijven die proceswater lozen en daarbij de best beschikbare technieken toepassen hoeven alleen verdergaande saneringsmaatregelen te treffen als deze kosteneffectief zijn. Dat betekent dat de kosten van maatregelen mogen worden meegenomen bij de beoordeling van die maatregelen. In 2018 is door Rijkswaterstaat een methode ontwikkeld die voorschrijft hoe dat gedaan moet worden. De methode is in nauw overleg met VEMW ontwikkeld.

Met kosteneffectiviteit  wordt bedoeld: de in rede te verlangen inspanning, uitgedrukt als jaarlijkse kosten (EUR) van een maatregel, afgemeten aan de jaarlijks vermeden emissie (kg-verwijderd). Als bijvoorbeeld een hele dure maatregel slechts een klein beetje vervuiling wegneemt, is zo’n maatregel meestal niet kosteneffectief. Centraal in de ontwikkelde methode staan de ‘kosteneffectiviteitsdrempels’. Deze zijn stofspecifiek. Zo heeft kwik een andere drempel dan stikstof: voor het verwijderen van een kilogram van de zeer waterbezwaarlijke stof kwik zijn de aanvullende kosten die van een bedrijf mogen worden gevraagd hoger dan voor het verwijderen van een kilo stikstof.

Het meewegen van de kosteneffectiviteit van maatregelen mag overigens niet in alle gevallen. Een bestaande lozing waarin nieuwe stoffen worden ontdekt of een lozing waar stoffen in aanwezig zijn waarvoor de waterkwaliteitsnormen zijn aangescherpt zijn voorbeelden van situaties waarin kosteneffectiviteit meegenomen mag worden.

Document

De methode is vastgelegd in een document. Het kan worden gebruikt door bedrijven bij het opstellen van een vergunningsaanvraag en door het bevoegd gezag voor de beoordeling van lozingsaanvragen.

Kijk voor het document van Rijkswaterstaat Op de site van VEMW.