nieuws

Diederik Samsom spreekt over het vormen van coalities

Publicatie

15 jan 2018

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

klimaatverandering, Watervisie

Dat een coalitie niet van de één op de andere dag is gevormd, ondervond voormalig PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom aan den lijve. De uitdagingen voor de industriële grootverbruikers van proceswater zijn inmiddels zo groot geworden dat ook zij proactieve coalities moeten vormen. Tijdens Watervisie 2018 deelt onder meer Samsom zijn ervaringen met de industrie.

Verzilting, waterstress, microvervuilingen en medicijnresten in oppervlaktewater maken de uitdagingen voor de industriële grootverbruikers van zoetwater zo groot dat ze die niet meer alleen kunnen trotseren. Steeds vaker werken bedrijven, toeleveranciers en overheden samen in proactieve coalities om ook de komende jaren toegang te houden tot schoon zoetwater.

Tijdens het Watervisie Congres 2018, dat op 15 februari wordt gehouden in het ICDuBo in Rotterdam geven Diederik Samson (HVC), Cas König (Groningen Seaports), Ewoud van den Brande (Yara), Bart Budding (Rebel Group), Ad Kroft (Dutch Blockchain Coalition) en Chris Roubos (Evides Industriewater) hun visie op Proactieve coalities.

Hoe vorm je een coalitie?

Diederik Samsom is sinds hij de landelijke politiek verliet ietwat onder de radar gebleven. Toch heeft hij niet stilgezeten. Met verschillende opdrachten zet hij zich momenteel in voor de vergroening van de industrie. Een logische keuze, gezien zijn technologische achtergrond. Samen met Mark Rutte was hij de architect van het vorige kabinet dat de rit volledig uitzat. Wat kunnen we van een dergelijke coalitievorming leren als het gaat om samenwerking in de industrie? Met name als we processen op het gebied van energie en water willen verduurzamen.

Proactieve coalities in Groningse haven

Relatief kleine groepen bedrijven kunnen veel bereiken, vooral als  ze met aanvullende kennis en posities hetzelfde doel nastreven. Maar hoe doe je dat in de praktijk, een productieve coalitie aangaan? Als één partij zeer diverse belangen weet te verenigen, dan is het wel het havenbedrijf van Groningen. CEO van Groningen Seaports Cas König laat zien dat overheden wel degelijk bereid zijn proactief samen te werken om de industrie te helpen bij een sterk veranderende wereldeconomie.

Grenzeloze proactieve coalities

Ook Yara Sluiskil betrekt zowel overheden als bedrijven in de nabije omgeving bij zijn waterbeleid. Het bedrijf sloot zich onder meer aan bij het Improved-project, waarbij het onderzoekt hoe het zijn afvalwater weer kan inzetten als proceswater. In deze proactieve coalitie met zowel Nederlandse als Vlaamse bedrijven en overheden en onderzoeksinstituten onderzoekt men welke technologie het best kan worden gebruikt voor hergebruik van afvalwater als proceswater. HSEQ supporting engineer Ewoud van den Brande van Yara deelt zijn ervaringen met watermanagement in een waterstress-omgeving.

De eerste stap naar proactieve coalities

De uitdagingen voor de industrie op het gebied van duurzame groei vragen om proactieve coalities van bedrijven die elkaar versterken. Maar hoe zet je de eerste stap en hoe ga je om met risico’s, of met financiering? Rebel Group heeft hiervoor een eigen aanpak en nodigt iedereen uit aan te schuiven en onderdeel te worden van de verandering. Medeoprichter Bart Budding heeft niet alleen veel ervaring in de watersector, maar weet ook hoe publiek/private samenwerkingen wél kunnen werken. En waar nodig financiert Rebel Group. Want wie gelooft in zijn eigen adviezen, investeert mee.

In een op gelijkwaardig niveau werkende proactieve coalitie, zijn vertrouwen, vooruitgang en veiligheid voorwaarden voor samenwerking. Blockchain technologie maakt het mogelijk om veilig en transparant samen te werken zonder dat daar een vertrouwde derde partij aan te pas hoeft te komen. Programmamanager Frans van Ette van de Dutch Blockchain Coalition legt uit hoe Blockchain samenwerking vereenvoudigt.

 

Water Innovator of the Year

De Water Innovator of the Year verkiezing is een onderdeel tijdens het Watervisie congres. We gaan op zoek naar innovatieve bedrijven, start-ups of overheidsinstellingen die innovatie, duurzaamheid, publiek-private samenwerking hoog in het vaandel hebben staan. We zoeken naar innovaties die het gebruik van (industrie)water goedkoper, duurzamer of efficiënter maken. Daarbij kijken we niet alleen naar technologie, maar ook naar samenwerking binnen de waterketen.

De genomineerden voor de award zullen tijdens Watervisie 2018 tijdens een pitch hun innovatie tonen aan het publiek. Uiteindelijk bepaalt een vakjury, samen met het publiek en de internetstemmers de uiteindelijke winnaar.

Bron: Watervisie Platform