nieuws

Eerste grootschalige Power-to-Gas installatie in Delfzijl

Publicatie

11 apr 2014

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Door het gebruik van dit duurzaam geproduceerde syngas wordt een forse stap gezet in de vergroening van de chemische industrie. Daarnaast vormt de power-to-gas-technologie een oplossing voor de opslag van tijdelijke overschotten van wind- en zonnestroom.

Torrgas, Siemens, Stedin, Gasunie, A.Hak, Hanzehogeschool/EnTranCe en stichting Energy Valley hebben daartoe een intentieverklaring opgesteld.

 

Power-to-Gas is de naam van het proces waarbij met behulp van groene stroom via elektrolyse water wordt omgezet in waterstof en zuivere zuurstof. Waterstof vormt allereerst een grondstof voor de chemische industrie. Als waterstof wordt gecombineerd met CO2 wordt methaan (aardgas) geproduceerd. Dat kan worden ingevoed in het aardgasnet, maar kan ook in vloeibare (bio-LNG) of samengeperste (bio-CNG) vorm dienen als schone brandstof voor de transportsector. De duurzame waterstof kan ook dienen als CO2-vrije brandstof voor elektrische aangedreven brandstofcelvoertuigen.

De geproduceerde zuurstof wordt gebruikt in de vergassingsinstallatie van Torrgas, waar biomassa wordt vergast tot syngas, dat op zijn beurt ook een waardevolle grondstof voor de chemische industrie is.

Grootste

De installatie die in Delfzijl wordt gebouwd is niet alleen de eerste in Nederland, maar ook de grootste in zijn soort. In Duitsland zijn al veel power-to-gas initiatieven, maar van aanzienlijk kleinere omvang. Uniek in dit project is het gebruik van de zuurstof uit elektrolyse in het vergassingsproces van Torrgas. In de meeste andere Power-to-Gas projecten wordt de

duurzame zuurstof niet verder gebruikt. Omdat dit hier wel gebeurt worden noodzakelijke investeringen in een additionele air separation unit voorkomen.

Opslag duurzame stroom

Met het toenemen van het aandeel zonne- en windenergie, dat zich kenmerkt door een onvoorspelbaar aanbodpatroon, neemt de behoefte toe aan middelen om aanbod en afname van energie met elkaar in balans te brengen. Door de omzetting in waterstof en eventueel groen gas kan groene stroom opgeslagen worden in het gasnet, waarna het zijn weg vindt naar huishoudens, transport en bijvoorbeeld gasgestookte elektriciteitscentrales.

Daardoor kan Power-to-Gas op termijn een oplossing bieden voor de opslag van elektriciteit van windturbines of zonnepanelen die niet op het moment zelf door gebruikers kan worden afgenomen. De gasinfrastructuur gaat via het Power-to-Gas concept aldus fungeren als een enorm opslagmedium en helpt ervoor te zorgen dat alle energie, die met duurzame zonnepanelen en windturbines kan worden opgewekt, ook daadwerkelijk nuttig gebruikt kan worden.

 

Om de rol van energiebuffer en producent van duurzame grondstoffen voor de chemische industrie te kunnen vervullen, zal het Power-to-Gas concept uiteindelijk op grote schaal moeten worden toegepast. De P2G-installatie in Delfzijl vormt een belangrijke stap in het verkennen van dit opschalingsproces en levert Nederland en de noordelijke provincies belangrijke kennis en ervaring op omtrent de totale integratie van het Power-to-Gas concept in de industrie en nationale energievoorziening.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.