nieuws

Eerste kilo bioplastic uit rioolwater

Publicatie

27 okt 2015

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

De proef is nu nog kleinschalig, maar dat maakt de innovatie niet minder groots: deze techniek wordt wereldwijd voor het eerst toegepast. Met deze proef willen we laten zien dat de productie en afzet van PHA een succes kan worden. Daarmee is het een voorbereiding op een grotere demonstratieopstelling. Naast technische kennis doen we met deze proef veel kennis en ervaring op met de markt voor bioplastics. Waterschappen en industrie verkennen binnen dit project gezamenlijk (grootschalige) productiemogelijkheden en marktkansen. We onderzoeken hoe groot de vraag is en wat afnemers uiteindelijk extra willen betalen voor producten van bioplastics ten opzichte van standaard plastic producten gemaakt uit olie. Hiermee is het project een duidelijk voorbeeld van de ambities van de waterschappen om hun rioolwaterzuiveringen om te zetten in een grondstoffenfabriek.

 

PHA

PolyHydroxyAlkanaat (PHA) is een zeer milieuvriendelijke grondstof, die binnen een jaar afbreekt onder natuurlijke omstandigheden. Normaal plastic doet daar enkele decennia over. Op termijn draagt PHA bij aan een oplossing voor de plastic soep in de wereldzeeën. De markt voor PHA groeit stevig door, met name in de tuinbouw. Zo wordt PHA gebruikt voor o.a. verpakkingen van consumentenproducten en landbouwplastic. Wereldwijd wordt een toename van de vraag aan PHA’s verwacht. Nog een voordeel: bioplastic gemaakt door bacteriën uit rioolwater concurreert niet met de voedselketen. Het huidige PHA bioplastic, afkomstig van landbouwproducten, doet dat wel.

 

Gezamenlijk initiatief

De proef is een gezamenlijk initiatief van waterschap Brabantse Delta, waterschap De Dommel en Wetterskip Fryslân samen met SNB en STOWA en de marktpartijen Veolia en KNN. Veolia doet mee vanwege hun technologische kennis van de productie van bioplastics en KNN vanwege kennis over de markt voor bioplastics. Alle partners betalen mee, daarnaast is er subsidie van de Innovatieregeling voor de TKI Biobased Economy. Het project is één van de meest veelbelovende projecten van de Green Deal Grondstoffen, die de Unie van Waterschappen en het Rijk eind vorig jaar hebben gesloten. Doel van de Green Deal is om de terugwinning van allerlei nuttige grondstoffen uit afvalwater te stimuleren.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.