nieuws

Europa voert druk op waterbescherming lidstaten op

Publicatie

21 nov 2012

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

De Blauwdruk is een strategie om ervoor te zorgen dat er voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar is om te voldoen aan de behoeften van de mens, de economie en het milieu. De kwaliteit van de EU-wateren laat volgens de Commissie te wensen over, ondanks de verbeteringen die de laatste jaren zijn gerealiseerd. Ook de watervoorraad baart zorgen doordat waterschaarste zich uitbreidt in Europa en extreme gebeurtenissen zoals overstromingen in te veel lidstaten toenemen.

De Blauwdruk bevat maatregelen die kunnen helpen bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en bij het realiseren van een efficiëntere omgang met water. Er is extra aandacht voor het bemeteren van het watergebruik en het beprijzen van water. Ook de integratie van de KRW doelstellingen in andere beleidsgebieden staat hoog op de agenda. Verder onderzoekt de Commissie of er draagvlak is voor Europese standaarden voor hergebruik van water. De Commissie geeft aan dat het gebruik van gerecycled water in de voedingsmiddelensector niet overal is toegestaan, waardoor hergebruik in die sector zou achterblijven.

In een apart document analyseert de Commissie de door Nederland ingediende waterplannen (stroomgebiedbeheerplannen) voor de periode 2010-2015 en vergelijkt deze met die van de andere EU-landen. De Commissie geeft daarin geen integraal oordeel, maar geeft wel nadrukkelijk aan wat ze verbeterd wil zien. Specifiek voor Nederland maakt de Commissie zich zorgen over het grote aantal uitzonderingen dat is toegepast in stroomgebiedbeheersplannen. Daarbij pleit de Commissie voor meer transparantie en coördinatie tussen de verschillende betrokken autoriteiten voor wat betreft implementatie van de KRW.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.