nieuws

Experiment korrelslibtechnologie Harnaschpolder van start

Publicatie

4 apr 2018

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

afvalwater, slib

De pilotinstallatie voor korrelslibtechnologie voor de afvalwaterzuivering Harnaschpolder in Den Hoorn is officieel in gebruik genomen. Naar verwachting is het gebruik van korrelslib voordelig voor verschillende aspecten van het proces van afvalwaterzuivering, waarmee voor bestaande zuiveringen een nieuwe toekomst in het verschiet ligt.

Promovendus Viktor Haaksman en professor Mark van Loosdrecht, beiden van de TU Delft, lichtten de pilot toe tijdens het symposium ter gelegenheid van de opening. In de pilotopstelling worden de procescondities ontwikkeld en getest die nodig zijn om korrelslib te vormen in een zuivering met continue doorstroming.

Lager energieverbruik

Naar verwachting levert een continu korrelslibproces een beduidend lager energieverbruik op. Daarnaast zou daaruit een waardevolle grondstof (biopolymeren) kunnen worden gewonnen. Bijkomstig voordeel: door de compactheid van dit proces komen bestaande onderdelen van de zuiveringsinstallatie vrij, zodat de capaciteit kan worden vergroot en/of ruimte vrijkomt voor nabehandeling ter verbetering van de kwaliteit van het effluent. Als de resultaten van de pilot positief zijn, zal deze korrelslibtechnologie naar verwachting voor meerdere bestaande afvalwaterzuiveringen toepasbaar worden.

Fabriek

Voor Delfland is het zuiveren van afvalwater een belangrijke taak. Vanwege de eindigheid van grondstoffen én de opgave om circulair te werken, beschouwt het waterschap de waterzuivering als een fabriek waar grondstoffen worden gewonnen of water weer bruikbaar kan worden gemaakt. Deze pilot past helemaal in deze ambitie: niet alleen zuiveren, maar ook het herbruikbaar maken van grondstoffen en water – met zo een zo laag mogelijk energieverbruik.

De pilot en het onderzoek zijn mogelijk door samenwerking van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland, Delfluent Services, de TU Delft, Evides Industriewater en Royal HaskoningDHV.

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland