nieuws

Extra stimulans besparing water

Publicatie

14 aug 2017

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

water

Waterschap Rivierenland, ZLTO en het Deltafonds starten een stimuleringsmaatregel voor boeren en tuinders die willen investeren in waterbesparende maatregelen. Dat laat het waterschap weten.

Het meest kwetsbare gebied van Waterschap Rivierenland is het zuidelijk van de Waal gelegen gebied dat voor haar zoetwatervoorziening vooral afhankelijk is van de Maas. In tijden van droogte is de kans aanwezig dat het waterschap niet meer voldoende water kan inlaten. Daarbij komt dat bij een lage waterstand ook nog eens andere belangen de voorkeur kunnen krijgen boven de watervoorziening: scheepvaart, drinkwatervoorziening en koeling van energiecentrales.  Daarom is het des te belangrijker dat agrariërs investeren in innovatieve waterbesparende maatregelen, waardoor de afhankelijkheid van het watersysteem afneemt en zij minder risico lopen op droogteschade.

Waterschap Rivierenland, ZLTO, en het Deltafonds hebben daarvoor een stimuleringsregeling uitgewerkt om agrariërs die willen investeren in waterbesparende maatregelen tegemoet te komen in de kosten. Het voorstel komt dit najaar in de formele besluitvorming en als het bestuur van het waterschap akkoord is, kan de regeling dit najaar al worden opengesteld.

Innovatieve ideeën

Volgens het voorstel zal de regeling eerst worden opengesteld voor boomkwekers, fruittelers, vollegrondsgroentetelers, glastuinders en akkerbouwers in het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het land van Heusden en Altena. Daarna is het de bedoeling om de regeling ook voor het gebied boven de Waal open te stellen. Veel boeren en tuinders hebben innovatieve ideeën over waterbesparing. Zij worden met de stimuleringsregeling uitgedaagd om mee te denken over vernieuwende mogelijkheden om het watergebruik op hun bedrijf te verminderen.

Investeringen met een potentieel hoog waterbesparend effect van vijftien tot twintig procent worden voor veertig procent vergoed. Maatregelen met een lager effect kunnen rekenen op een vergoeding van 25 procent.

Bron: Waterschap Rivierenland