nieuws

GMB BioEnergie spaart vijftien procent energie bij biologische slibverwerking

Publicatie

2 aug 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Met de uitbreiding van 25 naar 28 tunnels anticipeert GMB BioEnergie op het grotere aanbod van slib dat zij in de komende jaren verwacht vanuit de waterschappen, maar ook vanuit de industrie. De nieuwe tunnels, die procestechnisch volledig zijn geïntegreerd in het bestaande composteringssyteem, zijn groter dan de tunnels die er al stonden. Ze kunnen maar liefst twintig procent meer slib bevatten.

 

Biologische herwinning

GMB BioEnergie wist de productievergroting te realiseren zonder meer uitstoot te veroorzaken en de emissienormen te overschrijden. De oplossing is gevonden in optimalisatie van de procesluchtbehandeling, waardoor verder hergebruik van de proceslucht mogelijk is en de totale uitstoot gelijk blijft, of zelfs vermindert. Door bovendien tijdens de opschaling van het luchtbehandelingssysteem duurzame keuzes te maken, loopt het elektrisch verbruik van 45,6 kilowattuur terug naar 38 kilowattuur per ton slib. Dat is een verschil van ruim vijftien procent.

 

Al eerder werd bekend dat GMB BioEnergie de biologische herwinning van de meststof ammoniumsulfaat uit zuiveringsslib eind 2015 heeft vergroot naar 18.000 ton per jaar. Lees hier meer over.  Zuiveringsslib bevat ondermeer veel stikstofverbindingen. Slibverwerking gebeurt in Nederland doorgaans nog door het te verbranden. GMB verwerkt zuiveringsslib door het biologische te drogen middels een composteringsproces. Op haar locaties in Zutphen en Tiel verwerkt het bedrijf jaarlijks 260.000 ton zuiveringsslib van zeven verschillende waterschappen. De 70.000 ton biologische brandstof die overblijft, wordt in binnen en buitenland meegestookt in energiecentrales en vervangt daar fossiele brandstoffen.

 

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.