nieuws

Grolsch realiseert laagste energie- en waterverbruik ooit

Publicatie

10 apr 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

energiebesparing, water

Grolsch had in 2017 het laagste energie- en waterverbruik ooit in de brouwerij. Het reduceerde zijn energieverbruik met 5,6 procent ten opzichte van 2016. De reductie van het waterverbruik was 9,6 procent. Deze resultaten staan in het Jaarverslag Duurzaam en Verantwoord Ondernemen 2017, dat de brouwer vandaag publiceert.

Grolsch heeft de ambitie om een volledig CO₂-neutrale brouwerij te zijn in 2025: een brouwerij waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Het doel is om alle elektriciteit en warmte uit fossiele brandstoffen om te zetten naar elektriciteit en warmte uit duurzame bronnen. In 2017 zijn opnieuw belangrijke stappen gezet op weg hiernaartoe. Circulair denken en handelen geldt daarbij als uitgangspunt.

‘Met het realiseren van het laagste energie- en waterverbruik in de brouwerij ooit hebben we een fantastisch resultaat bereikt’, vertelt Andrei Haret, Algemeen Directeur Koninklijke Grolsch. ‘Zeker als je je bedenkt dat we al vele jaren werken aan energie- en waterreductie. Het is steeds lastiger om op een eenvoudige manier verdere besparingen te behalen. Toch is het ons gelukt.’

Restwarmte terugwinnen

Grolsch heeft in 2017 nog een aantal andere resultaten bereikt op het gebied van duurzaam ondernemen. Zo heeft de brouwerij vanuit het ‘Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds’ vijf regionale projecten gesteund met een bijdrage van vijfduizend euro. Deze projecten zetten zich ieder in op het gebied van ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid en karakter.

Ook in het productieproces van de brouwer zijn een aantal duurzame elementen toegevoegd. Zo worden de filters van de waterbehandelingsinstallatie gespoeld met water, dat vervolgen naar de afvalwaterzuivering gaat. Dit water wordt opgevangen en na een zuiveringsstap opnieuw gebruikt in de waterbehandelingsinstallatie. Verder wordt de restwarmte uit de boilers gebruikt om de koude vers waterstroom – zoals deze de boilers in gaat – voor te verwarmen. Op die manier bespaart de brouwer op aardgas. Grolsch heeft bovendien in 2017 een ontwerp gemaakt voor een warmtewisselaar in de schoorsteen. Hiermee gaat de brouwer vanaf dit jaar restwarmte uit de schoorsteen terugwinnen.