nieuws

Groot Salland stelt aangepaste biogasinstallaties officieel in bedrijf

Publicatie

18 feb 2015

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Jan Oggel: ‘Na de gasexplosie op 21 oktober 2012 op de rioolwaterzuivering in Raalte stonden alle seinen op rood en heeft het waterschapsbestuur dit veiligheidsprobleem voortvarend aangepakt. Uit onderzoek bleek dat de gasveiligheid op rioolwaterzuiveringen waar biogas vrijkomt, onvoldoende was. In nauwe samenwerking met externe deskundigen en de aannemer zijn de gasinstallaties aangepast en nu op orde.’

Save

Adviesgroep SAVE van Antea Group heeft de veiligheidssituatie van de biogasinstallaties geanalyseerd. Adviseur Jaap van der Schaaf geeft aan dat hieruit het advies volgde dat er fundamentele verbeteringen nodig waren. ‘Het waterschap heeft dit advies overgenomen. Vervolgens is een programma van eisen opgesteld voor de ombouw van de installaties en de organisatie van de veiligheid. Nu dit is gerealiseerd, voldoet het waterschap aan de huidige stand van de techniek, de wet- en regelgeving en is het klaar voor een veilige toekomst.’

Elimineren risico’s

Voor de aanpassing van de gasinstallaties heeft advies- en ingenieursbureau Tebodin het ontwerp voor de biogasinstallatie gemaakt. Het bereiken van een veilige situatie is vooral gecreëerd door het elimineren van risico’s. Martijn Jonker, projectmanager bij Tebodin geeft aan dat om de veiligheid te kunnen garanderen Tebodin alle aspecten van het ontwerp heeft bekeken. ’Waar nodig zijn maatregelen opgenomen in het ontwerp, zoals gasveiligheid, alarmering van de operators en de bediening van de installatie. Tijdens het project is er veel overleg geweest met het waterschap over hun wensen voor de bediening en het onderhoud. Het resultaat is een veilige en bedienbare installatie voor nu en in de toekomst.’

Andere waterschappen

Door andere waterschappen in Nederland deelgenoot te maken van de opgedane kennis en ervaringen is er landelijk het nodige teweeg gebracht. Verschillende waterschappen zijn met een soortgelijk traject bezig om de gasveiligheid op rioolwaterzuiveringen door te lichten en landelijk is men aan de slag met een Arbocatagolus en opleidingsprogramma.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.