nieuws

Heffing waterschap stijgt dit jaar harder dan in 2017

Publicatie

20 feb 2018

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

water

De waterschappen verwachten dat de heffingsopbrengsten in 2018 ruim 2,5 procent zullen stijgen naar ruim 2,8 miljard euro. In 2017 stegen de opbrengsten van de waterschapsheffingen met 1,8 procent. In de periode 2010–2017 namen de belastingopbrengsten van waterschappen ieder jaar nog minder hard toe dan het voorgaande jaar. Dit meldt CBS vandaag op basis van begrotingscijfers van de waterschappen.

Waterschappen hebben twee hoofdtaken: het beheer en onderhoud van waterkeringen zoals duinen en dijken, zorg voor het vasthouden, bergen en eventueel aan- of afvoeren van water (de watersysteemtaak) en afvalwaterzuivering. Deze taken bekostigen ze grotendeels uit twee specifieke waterschapsheffingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. De opbrengst van de watersysteemheffing stijgt in 2018 met 3,7 procent naar ruim 1,5 miljard euro. De opbrengst van de zuiveringsheffing stijgt in 2018 met 1,2 procent naar 1,3 miljard euro.

Woningeigenaren betalen meer aan heffingen door hogere WOZ

Een meerpersoonshuishouden met een eigen woning van 250 duizend euro betaalt in 2018 gemiddeld 359 euro aan waterschapsheffingen, 1,2 procent meer dan een jaar eerder. Een alleenstaande met dezelfde woning betaalt 1,8 procent meer dan een jaar eerder. De totale belastingaanslag voor huishoudens zonder eigen woning is lager. Een gezin zonder koopwoning betaalt in 2018 gemiddeld 257 euro aan waterschapsbelastingen, een alleenstaande gemiddeld 144 euro. De stijging van de heffingsopbrengsten is onder meer terug te zien bij de heffing gebouwd die alleen voor woningeigenaren geldt. Het tarief voor de heffing gebouwd is gemiddeld nagenoeg gelijk aan 2018, maar de WOZ-waarde die de basis vormt van de heffing is voor veel woningen gestegen.

Grote verschillen belastingen per waterschap

De hoogte van de belastingtarieven verschilt sterk per waterschap. De hoogte is onder andere afgestemd op het waterbeheer in het waterschap. Factoren als veel of weinig water, hoog- of laaggelegen land, wel of niet aan kust of grote rivieren, grondsoort, landelijk of verstedelijkt gebied zijn van invloed op de kosten die waterschappen maken. Zo betalen inwoners van het hoogheemraadschap Delfland, dat aan de kust en gedeeltelijk onder zeeniveau ligt, het meest aan waterschapsbelastingen in 2018. Een meerpersoonshuishouden met een eigen woning van 250 duizend euro betaalt 468 euro in 2018. Dit komt vooral doordat in hoogheemraadschap Delfland de tarieven van de watersysteemheffing ingezetenen en de tarieven voor de waterzuivering relatief hoog zijn. Een vergelijkbaar huishouden in waterschap de Dommel, dat grotendeels boven zeeniveau ligt en niet aan de kust of grote rivieren, is rond 239 euro kwijt.

Inflatie en klimaatverandering

De Unie van Waterschappen wijt de stijging aan twee zaken: de hogere inflatie en de gevolgen van de klimaatverandering. Toine Poppelaars, bestuurslid UWV:  ‘De opbrengsten van de waterschapsbelastingen stijgen dit jaar met 2,5 procent. De belangrijkste oorzaak van deze stijging is de hogere inflatie. Voor 2017 werd een inflatie van 1,0 procent verwacht, voor dit jaar is dat 1,5 procent.’

Klimaatverandering is een enorme opgave voor de waterschappen. Nederland is kwetsbaar voor hevige buien, hitte en droogte. Om ons land klimaatbestendig te maken, nemen de waterschappen concrete maatregelen. Poppelaars: ‘Deze maatregelen kosten veel geld. Via innovatieve oplossingen, samenwerking en een efficiënte bedrijfsvoering houden de waterschappen de kostenstijging zo laag mogelijk. Dat vertaalt zich in de beperkte lastenstijging waarover het CBS bericht.’

Bron: CBS