nieuws

Helder proces voor schoon water

Publicatie

26 jan 2015

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Van oudsher heeft iedere zuiveringsinstallatie haar eigen aansturing. Operators monitoren ter plekke of zich storingen voordoen. Ook het optimaliseren van de procesautomatisering gebeurt per installatie. Voor waterschappen, die een groot aantal zuiveringsinstallaties en rioolgemalen beheren, is dit een intensief en continu proces. In de loop der tijd ontstaan daarbij onvermijdelijk verschillen in de aansturing van de individuele installaties. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL, het samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas) en de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) kozen samen voor verdergaande automatisering en standaardisering. Dit verhoogt de efficiency, verlaagt de kosten en maakt optimalisatie en standaardisatie van de processen in de waterketen mogelijk. Zo is een software upgrade implementeren voortaan aanzienlijk eenvoudiger.

Constructieve benadering

WBL beet het spits af. In het project WAUTER ontwierp Croon Elektrotechniek in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een centraal datacentrum voor de aansturing van de PLC's op ruim 160 locaties. Voor de ontwikkeling en de implementatie van deze oplossing was vijf jaar uitgetrokken. De eerste fase, die liep tot en met de implementatie van de oplossing op één grote en één kleine locatie, duurde iets langer dan een jaar. Het ontwerp bleek zo robuust, dat de rest van het traject met een jaar bekort kon worden. Senior projectleider ICT & Innovatie Leon Verhaegen van WBL: “Het proces is boven verwachting verlopen en alle doelstellingen zijn gerealiseerd.” Hoofd Engineering, Informatisering en Automatisering Peter Withagen van Croon geeft aan dat de sleutel voor dit succes ligt in de uitstekende samenwerking met de opdrachtgever: “De leden van het gezamenlijke projectteam combineerden de juiste kennis met een uiterst constructieve benadering: vanaf het begin stonden openheid en besluitvaardigheid centraal. We hadden wekelijks overleg en afspraken zijn snel en volledig nagekomen.”

Uitrol in de waterketen

Na een uitgebreide 'proof of concept'-fase zijn in hoog tempo alle overige installaties in bedrijf gesteld. Verhaegen: “Met uitzondering van de eerste installaties hebben wij zelf geen mensen hoeven inzetten bij het ombouwen van de gemalen. Croon combineerde de benodigde technische kennis met kennis van onze dagelijkse praktijk.” Ook zijn de WBL-operators opgeleid en heeft Croon een eigen storingsdienst samengesteld. Inmiddels is de fase van onderhoud en beheer aangebroken. WBL heeft ook deze werkzaamheden bij Croon ondergebracht. “Het voordeel daarvan is, dat de partij die het beheer doet de installatie tot in detail kent”, aldus Verhaegen.

Het concept is ook geschikt voor andere partijen in de watersector. Verhaegen: “Het proces is uitstekend gedocumenteerd en kan zo vertaald worden naar collega's in de waterketen.” Bij WML zijn de werkzaamheden al in volle gang. Ook andere waterschappen hebben interesse. Withagen: “Inmiddels hebben we bij het Waterschap Aa en Maas al een centrale aansturing voor 104 rioolgemalen geïmplementeerd en zijn we bezig met 9 zuiveringsinstallatie en 98 rioolgemalen voor Waterschap Scheldestromen. Dit nieuwe automatiseringsconcept is een 'enabler' voor hogere bedrijfsdoelstellingen. Wij zijn trots daaraan te kunnen bijdragen.”

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.