nieuws

High Voltage Water is Water Innovator of the Year 2014

Publicatie

7 nov 2014

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

High Voltage Water zegt het energieverbruik en de investeringskosten van thermisch ontzilten drastisch omlaag te kunnen brengen door gebruik te maken van elektrospray-techniek, die met name bekend is van de inktjet-printer. Druppels worden daarbij geladen zodat ze elkaar afstoten, waardoor een fijne en gelijkmatige nevel ontstaat. Een promovendus van toptechnologisch instituut voor watertechnologie Wetsus ontdekte dat dezelfde technologie op veel grotere schaal en met grotere debieten kan worden toegepast voor waterontzilting.

Hoger rendement

Harmen Veldman verduidelijkte in zijn pitch tijdens het Watervisie Congres de technologie: ‘Een typische ontziltingsinstallatie werkt met verdampers waar het zoute water op wordt gespoten, waarna het water verdampt en het zout achterblijft. Met elektrospray-technieken is het mogelijk om het water veel beter te verdelen over de verdampers, waardoor de warmteoverdracht van de verdampers op het water en daarmee het rendement aanzienlijk toeneemt. Mogelijk bijkomend voordeel van de constante voeding is dat de pijp constant vochtig is, waardoor corrosie wordt verminderd.

 

 

Business case

Hoewel er steeds meer membranen worden ingezet voor het ontzilten van water, zien de jonge ondernemers met name een markt voor hun product in de ontzilting van zeer zout water of brijn. ‘Bovendien is er een grote installed base aan thermische ontziltingsinstallaties. Die zouden we kunnen aanpassen en optimaliseren met onze techniek.’

 

De winnaars worden een jaar lang gevolgd door het vakblad Utilities en krijgen bovendien advertentieruimte om hun product met een vliegende start te laten landen in de waterwereld.
‘We hebben al gesprekken met geïnteresseerden’, zegt Veldman. ‘We moeten nu vooral laten zien dat de business case voor elektrospray gunstiger uitpakt dan de huidige technieken.’

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.