nieuws

Industriewater Eerbeek is grondstoffenfabriek én energiefabriek

Publicatie

20 jan 2015

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

grondstoffen, industriewater

Veel waterschappen proberen hun rioolwaterzuiveringen op te waarderen als energie- of grondstoffenfabriek. Op dat vlak kunnen ze nog veel van Inustriewater Eerbeek leren. Hulshof: ‘Er is natuurlijk een groot verschil tussen een waterschap en een bedrijf. Een bedrijf moet winst maken. Onze aandeelhouders betalen om hun afvalwater te mogen lozen en door het zelf te verwerken en er zoveel mogelijk waarde uit te halen, kunnen we de kosten beperken. Op zich zijn de waterschappen ook zelfstandige bedrijven, maar de belangen liggen anders. Zij zijn verantwoordelijk voor zowel de waterketen als  het watersysteem en moeten dus  niet alleen voor schoon water zorgen maar ook voor droge voeten. De laatste taak gaat om het beperken van risico’s , wat een heel andere denkwereld is dan het zuiveren van afvalwater. De waterketen vraagt om een meer bedrijfsmatige aanpak. Ondernemen is deels ook risico nemen en dat zit niet in de grondbeginselen van de waterschappen.’

Innovatie

Hulshof heeft inmiddels heel wat innovaties toegepast en stond zelfs aan de wieg van een aantal eigen innvoaties. Een innovatie kwam voort uit de wens van één van de papierfabrieken om het effluent van onze zuivering te hergebruiken als proceswater. We hebben zelf een proces ontwikkeld (patent aangevraagd) voor het ontharden van het water. Na proeven met een pilotinstallatie zoeken we nu met een gedeeltelijke full-scale installatie naar de optimale inrichting. 1-1-2016 moet het geheel operationeel zijn.

De laatste innovatie waar we mee bezig zijn heeft te maken met de slibafvoer. Dit is voor een afvalwaterzuivering als de onze namelijk de grootste variabele kostenpost. We kunnen het slib niet vergisten omdat er veel as in zit en omdat papiervezels niet te verteren zijn. Om het slib toch nuttig te kunnen gebruiken, zetten we samen met de firma PulsedHeat, machinefabriek Rhinetec en de de Tu –eindhoven het Calcipuls-project op. Doelstelling is om het slib zo te verwerken dat het als laagwaardige brandstof kan dienen of als grondstof voor de bouwindustrie.’

Nieuwsgierig geworden: het volledigeinterview met Walter Hulshof staat in Utilities 1 2015.