nieuws

Innovatieve waterprojecten gebundeld

Publicatie

27 mrt 2014

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Minister Schultz van Haegen: ‘Innovatieve oplossingen zijn hard nodig om in te spelen op complexe opgaven en altijd beperkte middelen. Mondiale maatschappelijke vraagstukken als waterveiligheid, waterkwaliteit, sanitatie, voedsel en energiewinning stellen ons voor de permanente opdracht te zoeken naar slimme, betaalbare oplossingen.’ Door innovatieve projecten in gang te zetten hoopt minister Schultz de uitvoering van de investeringsprogramma’s, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het  Deltaprogramma, doelmatiger te realiseren, samen met de waterschappen.

 

Besparingen

Met het inrichten van proeftuinen streeft minister Schultz ernaar het bedrijfsleven te betrekken bij het vinden op oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen. Daarnaast wil het kabinet 2,5 procent van het overheidsbrede inkoopbudget besteden aan innovatiegerichte inkopen. Ook Rijkswaterstaat is voor zijn projecten continu op zoek naar innovaties. Om die reden worden projecten ‘functioneel’ uitgevraagd: bij aanbestedingen vraagt Rijkswaterstaat niet om een specifieke oplossing, maar biedt de markt de mogelijkheid innovaties aan te bieden. Op die manier wordt maximaal gebruik gemaakt van de innovatiekracht van het bedrijfsleven. Waterschappen investeren in innovaties voor energieterugwinning, energie-efficiency, grondstoffenterugwinning en betere informatie en sturing om samen met gemeenten en drinkwaterbedrijven in 2020 450 miljoen euro aan besparingen te behalen. 

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.