Schrijf nu in!

Watervisie 2017


Waterdragers


Deelnameprijzen excl. BTW

Congres, lunch en borrel 195,-


Wanneer

donderdag 16 februari 2017


Locatie

Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen, Rotterdam


Inschrijven

Waterdragers

Water heeft op zichzelf wellicht een lage waarde, maar als drager van energie en grondstoffen is het onmisbaar voor de industrie. Tijd voor een herwaardering. Want een integrale blik op energie, water en grondstoffen biedt vaak onverwachte kansen en economische en ecologische winst. Of het nu om stoomsystemen, koel-, proces- of afvalwater gaat: de invloed van de keten wordt steeds groter. Zowel aan het begin als aan het einde van de waterketen ontstaan interessante technische innovaties, maar ook innovatieve samenwerkingsverbanden.

Tijdens Watervisie 2017 presenteert de waterketen zich als waterdrager: bescheiden als single utility, maar met een grote impact op de utilities-voorziening in zijn geheel.

Programma

12:00 uur

Ontvangst met lunch

13:00 uur

Start congres

Introductie dagvoorzitters Wim Raaijen (Hoofdredacteur Petrochem  en Duurzaam Geproduceerd) en
Arne Verliefde, hoogleraar van de Universiteit van Gent betrokken bij het Resource Recovery Technology (R2T) consortium en CAPTURE (Centre for Advanced Process Technology for Urban Resource Recovery) die kijken naar watervalorisatie en afvalloze productie.

 

Keynote: Jacqueline Cramer – Oud minister VROM en Hoogleraar duurzaam ondernemen Copernicus Instituut
Wetenschapper en voormalig politica Jacqueline Cramer maakt zich al haar leven lang sterk voor een beter milieu. Als milieuactivist, als wetenschapper, in het bedrijfsleven en in de politiek.

 

Keynote: Paul McNicholas (Worldwide Head Water Treatment, Air Liquide) McNicholas heeft dertig jaar ervaring met industriewaterbehandeling en houdt zich bij gassenproducent Air Liquide bezig met troubleshooting, productie en training. McNicholas leidt het waterbehandelingsteam van grote Europese projecten.

 

Pitches Water Innovator of the Year 2017, met kandidaten:

 • Willy Verstraete – Power-to-protein
  Willy Verstraete, emeritus professor van de Ugent concentreert houdt zich momenteel bezig met de productie van hoogwaardige eiwitten uit restwaterstromen. Het microbiële proces kan, door de voeding en procesparameters te veranderen, ook vetten of andere speciale stoffen maken.
 • Royal HaskoningDHV – NEO-Alginaat
  De tweede kandidaat is Royal HaskoningDHV met de productie van alginaat: een hydrofiel polymeer dat normaal gesproken wordt gewonnen uit zeewier. De papier- en kartonindustrie gebruikt alginaat als coating zodat inkt zich goed over het papier verspreidt. Nu wil het toeval dat Nereda slibkorrels alginaat-achtig polysacharide (ALE) produceren, maar de onderzoekers noemen het ook wel Nereda Opgewekt (NEO) alginaat. Royal HaskoningDHV kan inmiddels melden dat de eerste twee test extractie-installaties worden gebouwd.
 • Pathema – Vortex Generator
  Een andere veelbelovende techniek komt van Pathema. Het bedrijf ontwikkelde het IVG-IL -Industrial Vortex Generator – In Line- systeem. Dit is een chemicaliën-vrije oplossing voor het voorkomen van kalk en ijzeraanslag, scaling en biologie in reiniging- of productieprocessen.
 • Water & Energy Solutions – Thermfilly, gruisontwatering, membraanfilterpersen en ULTD
  Water & Energy Solutions combineert samen met waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa een viertal technieken. Volgens Aaldrik Haijer van Water & Energy Solutions bespaart de combinatie van nieuwe en bestaande technieken minstens vijftig procent energie in de slibverwerkingsketen.

Lees meer over de kandidaten

14:45 uur

Pauze

15:15 uur

Vervolg programma

Keynote: Arne Verliefde – Nieuwe circulaire en industriële watertechnologie: uitdagingen en oplossingen
‘Door te investeren in onderzoek en innovatie bereiden we ons voor op de dag van morgen’, aldus professor Arne Verliefde, die vanuit de Universiteit Gent de leerstoel industriële en circulaire watertechnologie coördineert.

 

Interviews met diverse onderzoekers en ondernemers rondom het thema: Waterdragers. Met bijdragen van:

 • Frank Oesterholt – KWR
  De industrie past op grote schaal open recirculerende koelwatersystemen toe voor de afvoer van laagwaardige, overtollige warmte naar de omgevingslucht. Hierbij worden chemicaliën aan het recirculerende koelwater toegevoegd om scaling, corrosie en microbiologische groei (biofilmvorming) in het systeem te voorkomen. Uit het TKI Watertechnologie-onderzoek ‘Koelwaterconditionering in de toekomst’ blijkt dat het ontharden van het suppletiewater van koelwatersystemen ervoor kan zorgen dat er minder water en chemicaliën nodig zijn.
 • Menno Plantenga – ISPT
  Tijdens de winning en productie van aardgas wordt veel met schuimmiddel vervuild water geproduceerd. Een onderzoek van ISPT naar de inzet van silicium carbide (SiC) membranen leidde tot verrassende resultaten die ook interessant zijn voor andere processen.
 • Richard ten Hagen – Saneral World
  Met de Saneral Ecotender kan iedere ondernemer die een oplossing heeft voor een afvalstroom in de industrie gemakkelijk zijn idee aandragen. Directeur Richard ten Hagen denkt dat dit de weg is naar een ‘zero-waste Europe’.
 • Niels Groot – DOW Benelux
  Afgelopen jaar is na vier jaar intensieve samenwerking officieel een einde gekomen aan het Europese onderzoeksproject E4water. In dit omvangrijke project werkten negentien Europese bedrijven en kennisinstituten aan een doorbraak op het gebied van integraal en energie-efficiënt watermanagement. Dow Terneuzen onderzocht samen met Evides Mild Desalination en keek of het mogelijk is om via een milde ontzilting brakke, lokale waterstromen op te werken tot kwalitatief goed industriewater.
 • Han van de Griek – Rinew
  Uit afvalwater kunnen veel waardevolle grondstoffen terug worden gewonnen, zoals water, papiervezels en fosfaat. In de toekomst misschien ook wel zink en goud. RINEW staat voor Rotterdam Innovative Nutrients Energy and Watermanagement en is een onderzoek naar het op een innovatieve en duurzame manier hergebruiken van nutriënten, energie en water afkomstig uit afvalwater. RINEW zet in op afvalwaterzuivering in stedelijk gebied waarbij de teruggewonnen grondstoffen zoveel mogelijk lokaal worden afgezet.

 

Lennart Graaff – Dutch Windwheel: een duurzaam icoon van Rotterdamse architectuur
Lennart Graaf is de bedenker en kartrekker van de Dutch Windwheel. Het moet dé trekker van wereldhavenstad Rotterdam worden. Een nieuw icoon voor de stad, dat de skyline nog spectaculairder maakt.

 

Bekendmaking winnaar verkiezing Water Innovator of the Year 2017

17:15 uur

Borrel

18:15 uur

Einde congres

Inschrijven
Neem contact op

Partners

Speel film
Meer weten over partner worden?