nieuws

Johan Raap spreekt tijdens WaterVisie 2012

Publicatie

11 nov 2012

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Uit de kruisbestuiving tussen de suikerfabriek en de agrarische bedrijven in de omgeving ontstaat een meerwaarde voor mens en milieu. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van restwarmte en hergebruik van proceswater van de suikerfabriek, winning van groen gas uit de biomassareststromen, het afvangen van CO2 voor de glastuinbouw en het gebruik van bietengrond voor de landschappelijke inpassing.

Nieuw Prinsenland is een uitstekend voorbeeld van waterbewuste bedrijfsvoering. Proceswater dat normaal gesproken wordt afgevoerd, wordt nu opgewerkt tot gietwater voor de lokale glastuinbouwbedrijven. De gietwaterinstallatie die nu wordt gebouwd gaat aanvullend water leveren voor de glastuinbouwbedrijven volgens de specifieke eisen van deze sector, die ieder met hun eigen bassin gemiddeld circa 85 procent van hun waterbehoefte kunnen dekken. De verwachting is dat op jaarbasis 270.000 kubieke meter proceswater van de suikerfabriek kan worden omgezet naar 200.000 kubieke meter gietwater.

De installatie die door RBB wordt geleverd bestaat uit een innovatieve voorzuivering en een Omgekeerde Osmose installatie en is uniek in zijn soort voor een glastuinbouwgebied. In het najaar van 2013, als blijkt dat de waterfabriek goed functioneert, wordt deze overgedragen aan de Coöperatieve Vereniging Glastuinbouw Nieuw Prinsenland.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.