nieuws

Klimaat vraagt om grensoverschrijdende samenwerking

Publicatie

3 dec 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

Industriële elektrificatie wordt door steeds meer bedrijven en organisaties gezien als belangrijke oplossing tegen klimaatverandering. De productie van groen waterstof en het opwaarderen van proceswarmte met duurzame energie zijn daar voorbeelden van. Tijdens het internationale congres Industry & Energy 2018 op 13 december op Chemelot in Geleen worden verschillende plannen ontvouwd en mogelijkheden onderzocht. De organisatie verwacht een hoge opkomst van beslissers en onderzoekers uit met name Nederland, België en Duitsland.

Zeer recent ontvouwden verschillende coalities grootse plannen met elektrochemische processen. Zo maakt de Waterstof Coalitie zich sterk voor de ontwikkeling van drie á vier Gigawatt conversiecapaciteit voor groene waterstof in 2030. De coalitie is een groep van 27 organisaties , waaronder milieuorganisaties, kennisinstellingen, overheden en bedrijven. Overigens hebben bedrijven als Nouryon, Gasunie, Tata, Tennet en Engie in wisselende samenwerkingen het afgelopen jaar investeringen in groen waterstof aangekondigd. Onlangs bleek ook uit een onderzoek dat de industrie grootschalig CO2 kan reduceren met hybride power-to-heat systemen, waarbij offshore wind wordt gebruikt voor warmte. Het rapport is opgesteld door DNV-GL, in opdracht van Nouryon, Deltalinqs, Shell en Tennet.

Samenwerking

Wat opvalt is dat partijen uit de energiesector en chemie samen hun schouders onder deze transitiepaden willen zetten. Dat lijkt ook noodzakelijk om verder te komen. Om ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren is grensoverschrijdende samenwerking nodig. Tussen bedrijven, sectoren en landen.

Tijdens Industry en Energy 2018 geven de organisatoren het goede voorbeeld. Vorig jaar organiseerden ze afzonderlijk nog twee congressen. Dit jaar hebben Voltachem, FME en Industrielinqs hun jaarevenementen gebundeld onder het thema “When Electrons power Molecules”. Daarbij kiezen ze ook voor het eerst een internationale aanpak, met name gericht op Duitsland, Nederland en Vlaanderen. De organisatie verwacht ongeveer 300 deelnemers.

Tijdens het congres zullen veel prominente partijen een bijdrage leveren. Naast presentaties van launching partner Chemelot en hoofdsponsor Sabic, zullen onder andere Nouryon, Avantium, Voltachem, Deltalinqs, Covestro, FME, Dechema en ArcelorMittal hun inzichten delen.

Over de partners

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De organisatie mobiliseert en verbindt de technologische industrie en de samenleving voor elke vraag of uitdaging waarop technologie het antwoord is. Programma directeur Energy & Cleantech Hans van der Spek: ‘Elektrificatie van industriële processen opent een heel nieuwe wereld voor innovatieve technologie. Deze zogeheten ‘impact innovations’ staan op 13 december centraal.’

VoltaChem is een marktgericht innovatieprogramma dat de elektriciteitssector verbindt met de chemische industrie en apparatenbouw. Het programma, wat is opgezet door TNO, ECN (part of TNO) en Topsector Chemie, richt zich op het doorontwikkelen van nieuwe technologieën en businessmodellen op het gebied van industriële elektrificatie, waarbij hernieuwbare energie wordt ingezet voor de productie van industriële warmte, waterstof en chemicalische bouwstenen. Business manager Martijn de Graaff: ‘We brengen nu gezamenlijk stakeholders uit de verschillende sectoren en landen samen. Daarmee wordt een nieuwe stap gezet in het verbinden van mensen en kennis om de stap van industriële elektrificatie naar implementatie te versnellen.’

Industrielinqs is een inhoudelijk mediabedrijf en netwerkplatform voor de industrie. Bekend van onder meer de kennis- en communicatieplatformen Petrochem, Utilities en het Nieuwe Produceren. Directeur en centraal hoofdredacteur Wim Raaijen: ‘De complexiteit van de energietransitie vraagt om proactieve coalities tussen de industrie, de energiewereld, wetenschap en overheid. Met de proactieve samenwerking bij dit congres willen we het goede voorbeeld geven.’

Bron: Utilities

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.