nieuws

Kunstmest uit Amersfoortse poep en plas

Publicatie

16 feb 2016

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

Bij de centrale verwerking van rioolslib op de rioolwaterzuivering Amersfoort komen fosfaat en stikstof vrij. Deze nuttige grondstoffen leveren naar schatting jaarlijks 900 ton hoogwaardige kunstmest op. Zo wordt het zuiveren van afvalwater geen eindpunt maar een omzetpunt.

 

Stroom

Met het project ‘Omzetpunt Amersfoort’ gaat het waterschap alle slib dat vrijkomt bij het zuiveren van rioolwater in Amersfoort, Soest, Nijkerk en Woudenberg, centraal vergisten. Met een nieuwe technologie wordt het slib verwarmd en onder hoge druk gezet (een soort snelkookpan). Hierdoor valt het slib in kleine delen uit elkaar en komt er meer biogas vrij. De techniek levert meer energie op dan er op de zuivering zelf nodig is. Het overschot levert het waterschap aan het elektriciteitsnet. Dit is voldoende voor ongeveer zeshonderd huishoudens.

‘Omzetpunt Amersfoort’ zal voor de zomer van 2016 operationeel zijn, waarmee Waterschap Vallei en Veluwe een belangrijke stap zet in haar ambitie om in 2025 volledig energieneutraal te zijn en bij te dragen aan een duurzame, circulaire economie. Het Europese LIFE+ Programma verstrekt een belangrijke subsidie om ‘Omzetpunt Amersfoort’ mogelijk te maken.

 

Relatief schone kunstmest

De nieuwe installaties zijn ontworpen en gebouwd door het Barneveldse bedrijf Eliquo Water & Energy BV. Het bedrijf test op dit moment alle installatie-onderdelen en stelt ze in bedrijf om de kunstmest Crystal Green te produceren. Dit product wordt direct toegepast in de land- en tuinbouw en is in de Europese Unie geregistreerd als een meststof van hoge kwaliteit. Gunstig is dat deze kunstmest niet in water oplost, maar geactiveerd wordt door de wortels van het gewas. Zo wordt voorkomen dat stoffen die in deze kunstmest zitten, het oppervlaktewater vervuilen.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.