nieuws

Kwart waterwingebieden in ‘schaliegaszone’

Publicatie

2 jul 2013

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

gas, water

Waterbedrijf Vitens en onderzoeksinstituut TNO hebben een kaart ontwikkeld waarop waterwingebieden en schaliegashoudende grondlagen staan aangegeven.

Ruim 2 miljoen Nederlanders zijn voor hun drinkwater afhankelijk van grondwaterwinning. Volgens Vitens kan winning van schaliegas zorgen voor onherstelbare verontreiniging van het grondwater. De schaliegasvoorraden bevinden zich in Nederland in dichtbevolkte gebieden en in kwetsbare landschappen.