nieuws

Lambert van Nistelrooij opent pilot E4Water in Terneuzen

Publicatie

9 dec 2013

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Dow heeft wereldwijd de policy om zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van de lokale drinkwatervoorziening en om dit ook niet als grondstof te gebruiken. Op de locatie Terneuzen worden al verschillende andere waterstromen ingezet; van Dow’s eigen afvalwaterzuivering (AWZI-effluent), Belgisch polderwater en van de afvalwaterzuivering Terneuzen (MBR-permeaat). Met de pilot in het kader van het Europese E4Water project, is een nieuwe stap gezet naar zoveel mogelijk inzet van lokaal water. Drie verschillende stromen zijn geselecteerd om uit te testen: het spuiwater van een koeltoren, regenwater uit de spuikom en effluent van de (relatief) zoete afvalwaterzuivering van Dow. Het doel is om deze stromen om te zetten in een multifunctioneel inzetbare waterkwaliteit. Het water kan dan ingezet worden voor bijvoorbeeld koeltoren suppletie water, de landbouw of verder opgewerkt worden tot demiwater.

 

Waterschaarste

Hoewel Terneuzen is omgeven door water, is zoet drinkwater een schaarse bron die vanuit vooral de Biesbosch wordt ingevoerd. Regionale partners werken daarom al langer samen aan een model voor watermanagement, dat uitgaat van een geïntegreerd waterbeheer. Met dit innovatieve en duurzame systeem van waterbeheer loopt de regio voorop. De pilot die nu met een Europese subsidie is gerealiseerd, is een betekenisvolle volgende stap in het werken aan meer duurzame wateroplossingen voor de regio, maar met mogelijk grote impact op het oplossen van de toenemende druk op de beschikbaarheid van schoon drinkwater.

 

Waterstromen

Voor de pilot zijn behoorlijk van elkaar verschillende waterstromen geselecteerd. De meest uitdagende stroom is het spuiwater van een koeltoren. Hiervoor wordt spuiwater van de warmtekrachtcentrale van Elsta gebruikt: de centrale ligt vlakbij de pilothal en het water is vergelijkbaar met het spuiwater van Dow. Deze waterstroom is sterk ingedikt en bevat diverse toegevoegde chemicaliën. Het water uit de spuikom is oppervlaktewater met een seizoengebonden dynamiek waaronder algenbloei. De derde stroom is het afvalwater van de zoete biologische afvalwaterzuivering van Dow.

 

Nanofiltratie en Electro Dialyse Reversal

De vijf betrokken partners in dit E4Water project (Evides, Dow, FHNW, TUD en TNO) hebben de diverse ontzoutingstechnologieën via een deskstudie met elkaar vergeleken. Vijf technologieën zijn verder bekeken en voor enkele zijn er ook lab-testen uitgevoerd. De vijf geselecteerde ontzoutingstechnologieën zijn: NF (nanofiltratie), EDR (Electro Dialyse Reversal), CapDI (Capacitieve DeIonisatie), MD (MembraanDestillatie) en IX (Ionenwisseling). Deze technologieën zijn vervolgens beoordeeld op onder meer kosten, robuustheid, te bereiken eindkwaliteit water, reststromen, chemicaliën- en energieverbruik. Uiteindelijk zijn er twee ontzoutingstechnologieën geselecteerd om te testen in de pilot. Dit zijn NF en EDR. Deze ontzoutingstechnologieën hebben een voorzuivering nodig om goed te kunnen functioneren. In de pilot is gekozen voor één voorzuivering bestaande uit een coagulatie met ijzerchloride, een bezinkstap met een lamellenbezinker en een ultrafiltratie stap. In oktober is gestart met de voorzuivering middels de nanofiltratie technologie. De EDR-pilot gaat begin 2014 van start.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.