nieuws

Minder regels voor proeftuin ‘The Green Village’

Publicatie

16 nov 2015

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Schultz: ‘Door wetgeving te versimpelen geven we het bedrijfsleven de kans om duurzame projecten zoals The Green Village in Delft mogelijk te maken. Ook ben ik blij dat weer zeventien nieuwe gemeenten experimenteren met één ruimtelijk plan en daarmee werken in de geest van de Omgevingswet.’

 

Collectieve restzuivering glastuinbouw

In samenwerking met het waterschap Rivierenland gaan de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel experimenteren met de opvang van restwater van de glastuinbouw. Op dit moment is de capaciteit van de riolering ontoereikend, dit leidt ertoe dat glastuinbouwbedrijven restwater mogen lozen op het oppervlaktewater. Daarom gaan de gemeenten en het waterschap een apart stelsel aanleggen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, waardoor het restwater zo geconcentreerd mogelijk bij de zuivering aankomt. Hierdoor neemt de belasting op het oppervlaktewater af en zal de kwaliteit van het oppervlaktewater in het gebied verbeteren.

 

The Green Village

The Green Village op het terrein van de TU Delft is een proeftuin voor duurzame innovatie. Samen met een groot aantal partners, waaronder Shell, Bovag, Stedin, TenneT, Waternet en Q-Park worden op dit terrein nieuwe technologieën op het gebied van duurzame energievoorziening, water en afvalsystemen getest en toegepast. In de bestaande wet- en regelgeving was geen rekening gehouden met deze innovaties, daarom geldt het Bouwbesluit 2012 gedeeltelijk niet voor The Green Village. Om ervoor te zorgen dat alles veilig wordt gebouwd, blijven de regels voor brandveiligheid en constructieveiligheid van toepassing.

 

Agriport, Hollands Kroon

Zeventien gemeenten worden toegevoegd aan het experiment met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Deze gemeenten lopen vooruit op het omgevingsplan, één van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet. De locatie Agriport is door het Rijk, de provincie Noord-Holland en de regio’s Noord-Holland Noord en West-Friesland aangewezen voor de ontwikkeling van agribusiness en logistieke functies. De ontwikkelingen in dit gebied gaan zo snel dat de traditionele ruimtelijke planvorming dit niet kan bijhouden.

 

Transformatie ENCI-terrein en de mergelgroeve

De gemeente Maastricht gaat het ENCI-terrein transformeren van een bedrijventerrein naar een campus met kennisgestuurde industrie. Na beëindiging van de mergelwinning wordt de oude groeve overgedragen aan Natuurmonumenten, die het beheer van het natuurgebied voor haar rekening neemt. De bredere reikwijdte van het bestemmingsplan zal onder andere gebruikt worden om actief te sturen op een duurzame ontwikkeling van het gebied. Bij herinrichting van de groeve wordt bijvoorbeeld een waterplan opgesteld dat lozing in de Maas aanzienlijk reduceert.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.