nieuws

NAM onderzoekt vier alternatieven waterinjectie Twente

Publicatie

4 apr 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Na een zorgvuldig selectieproces, waarbij ook gekeken is naar de zorgpunten die vanuit de regio Twente zijn aangedragen is een lijst met mogelijk haalbare opties samengesteld.

 

Dit heeft tot de volgende vier alternatieven geleid die samen met de huidige situatie als referentie, verder onderzocht gaan worden:

 

1.       Beperkte zuivering productiewater, gevolgd door afvoer van schoon zout water en lozing op zee via een derde partij, met een vast restproduct

2.       Volledige zuivering productiewater, gevolgd door lozing van schoon zoet water op het oppervlaktewater, met een reststroom met veel zout

3.       Indikking van het productiewater, waarbij een deel als gezuiverd schoon zoet water wordt geloosd op het oppervlaktewater en een deel, met verhoogde concentraties zout en andere stoffen, wordt geïnjecteerd

4.       Beperkte zuivering en injectie gelijktijdig in Twente en Drenthe velden

 

Huidige vergunning: Geen zuivering en voortzetting van afvoer naar bestaande Twentevelden met nieuwe transportcapaciteit (referentie scenario)

 

Momenteel werkt Royal HaskoningDHV aan de afronding van de eerste fase van het onderzoek, waarin de bovenstaande verwerkingsopties op hoofdlijnen in kaart worden gebracht.  Rond de zomer zal naar verwachting dit deel van het onderzoek worden afgerond. De commissie van de m.e.r. en Deltares/TNO zullen beide een second opinion gegeven, waarna het geheel zal worden aangeboden aan minister Kamp. Na de zomer zullen naar verwachting enkele opties nader uitgewerkt worden.

 

Op verzoek van minister Kamp van Economische Zaken is NAM in de zomer van 2015 vervroegd gestart met de verplichte 6-jaarlijkse ‘’Herafweging Productiewater Schoonebeek’’. In dit onderzoek wordt bekeken of waterinjectie in Twente nog steeds de meest milieuvriendelijke oplossing is, zoals in de MER rapportage van 2006 is vastgesteld.

 

NAM heeft al vele jaren olie in Schoonebeek gewonnen. In 2011 is de winning weer opgestart nadat deze in de jaren negentig was gestopt. Momenteel ligt de oliewinning in Schoonebeek stil in verband met een reparatie van de watertransportleiding naar Twente. NAM verwacht in het najaar weer met de productie van het Schoonebeek olieveld te kunnen starten.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.