nieuws

Nereda overtreft hoge verwachtingen

Publicatie

21 feb 2013

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

De Nereda-technologie zuivert afvalwater met behulp van de unieke eigenschappen van aëroob korrelslib. Nereda betekent een revolutie op het gebied van afvalwaterzuivering en is uitgevonden door onderzoekers van de Technische Universiteit Delft en ontwikkeld in een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen TU Delft, STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), de Nederlandse waterschappen en Royal HaskoningDHV. Het was al duidelijk dat Nereda een zeer kleine voetafdruk heeft (tot 75 procent kleiner dan conventionele technologieën) en kosten-effectiever is dan conventionele systemen (met besparingen van ruim 25 procent op investerings- en bedrijfskosten).

Metingen tonen aan dat de prestaties van Nereda op RWZI Epe (die is ontworpen voor stromen tot 1.500 kubieke meter per uur) de verwachtingen overtreffen. Het energieverbruik van de installatie (inclusief zandfiltratie en slibzuivering) ligt significant lager dan enige andere conventionele zuiveringsinstallatie van vergelijkbare grootte in Nederland. Bovendien voldoet de kwaliteit van het afvoerwater aan de hoogste Nederlandse normen: de totaalconcentratie stikstof ligt onder 5 milligram per liter en de totaalconcentratie fosfor bedraagt minder dan 0,3 milligram per liter.

Vooral de robuustheid en stabiliteit van het zuiveringsproces onder sterk wisselende condities van het toevoerwater vallen op. De micro-organismen in de Nereda-korrels beschermen zichzelf bij vorstperiodes en extreme pH-waarden van het toevoerwater, zoals blijkt uit het feit dat de technologie het afvalwater bij kou sneller zuivert dan verwacht.

Na de ingebruikname van de RWZI in Epe medio 2011 is de belangstelling voor Nereda enorm toegenomen. Dit jaar worden ten minste vijf nieuwe Nereda-installaties opgestart. In 2013 wordt verdere uitbreiding verwacht. Bijna elke week komt er wel een buitenlandse delegatie op bezoek in Epe. En: na de bouw van Nereda-installaties in Portugal en Zuid-Afrika is er nu ook concrete belangstelling vanuit onder meer Australië, Polen, het Midden-Oosten, Brazilië, India, België, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.