nieuws

Nereus-pilotlocatie officieel in gebruik genomen

Publicatie

26 jun 2018

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

afvalwater, recycling

Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf opende de NEREUS-pilotlocatie in Rotterdam. Op deze locatie in het Merwe-Vierhavengebied vindt onderzoek plaats naar hergebruik van huishoudelijk afvalwater.

NEREUS is een voortzetting van het RINEW-onderzoek dat Evides deed naar het hergebruik van huishoudelijk afvalwater. Het rioolwater van Rotterdamse huishoudens werd gebruikt als gietwater, terwijl afvalstoffen als cellulose en humuszuren een tweede leven kregen. In dit nieuwe onderzoek werkt het Nederlandse bedrijf samen met Belgische, Franse en Engelse partners.

Out-of-the box

In het bijzijn van vertegenwoordigers van de Europese en Nederlandse projectpartners sprak Daan Roosegaarde – kunstenaar, ondernemer, uitvinder, ontwerper en ‘buurman’ van de pilotlocatie – over de relatie tussen ontwerp en technologie. Innoveren, out-of-the-box-denken en laten zien wat je doet zijn volgens hem belangrijke bouwstenen van het NEREUS-project.

Hierna verrichtte Annette Ottolini de openingshandeling door symbolisch waardevolle grondstoffen uit huishoudelijk afvalwater te halen. Ottolini: “Hergebruik is een speerpunt van Evides, om actief bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Daarbij zoeken we actief de samenwerking, wat in dit project nadrukkelijk tot uiting komt. Eerder onderzoek was veelbelovend, dat zetten we nu door in een internationale context.”

Waarde uit afvalwater

In de NEREUS-pilotlocatie doet Evides Industriewater onderzoek om zoveel mogelijk waarde uit huishoudelijk afvalwater te creëren, zoals water, nutriënten en energie. In verschillende stappen en met behulp van diverse technieken wordt het afvalwater verzameld en verwerkt tot bruikbare grondstoffen. Evides doet dit in samenwerking met Logisticon Water Treatment , Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam.

Wat is NEREUS?

Dit onderzoek is onderdeel van het Europese Interreg project NEREUS, dat het inzetten van innovatieve technologieën voor het hergebruik van water, energie en nutriënten uit afvalwater in stedelijke context stimuleert. De Europese projectpartners zijn: CAPSO, DuCoop, HZ University of Applied Sciences, Southern Water Services LtD, University of Portsmouth, Water-Link en Vito/VLAKWA.

Bron: Evides Industriewater