nieuws

Niels Groot benoemd tot lector Hogeschool Zeeland

Publicatie

19 mei 2014

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Groot brengt zijn expertise op het gebied van het vinden van de balans tussen waterkwaliteit en bestaande of nieuwe toepassingen in de industrie, de agrarische sector en de aquacultuur mee naar de HZ. Dankzij de aanstelling van de lector maakt HZ een nieuwe stap in het proces van kennisvalorisatie richting studenten, ondernemers en de overheid: met praktijkgericht onderzoek wordt kennis en inzicht gegenereerd en tevens een bijdrage geleverd aan toepasbare producten, innovatieve ontwerpen en concrete oplossingen voor praktijkproblemen ten gunste van de ontwikkeling van de samenleving.

 

Watertechnologie

Niels Groot wordt aan de HZ Delta Academy geïnaugureerd als lector Water Technology. Watertechnologie speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van een duurzaam waterbeheerssysteem. Zowel industrie als land- en tuinbouw, natuur, recreatie en landschapsontwikkeling hebben er baat bij. Zodoende profiteert elke burger van watertechnologie. Groot zet vanuit de onderzoeksgroep Water Technology in op hergebruik van water op regionale schaal waarbij gebruikgemaakt wordt van diverse bronnen, bestaande natuurlijke infrastructuur en technologie om de juiste waterkwaliteit bij de eindgebruiker te brengen. Met een slimme aanpak en de juiste technologische keuzes varen natuur, landschap en recreatie daar wel bij en draagt een zelfvoorzienend watersysteem bij aan de vitaliteit van onze regio. De zuidwestelijke delta kan hiermee model staan voor andere regio's en delta's elders in de wereld. Met het leggen van diepgaande cross-sectorale verbindingen ontwikkelt de onderzoeksgroep een brede expertise op het gebied van recycling en hergebruik van water (zout en zoet) in een deltagebied, een brugfunctie in de ontwikkeling van een circulaire economie.

De aanstelling van Groot wordt betaald door Dow Benelux, waterbedrijf Evides en onderzoekstinstituut Wetsus.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.