nieuws

Nieuwe overeenkomst over Brielse meer als zoetwaterbron

Publicatie

21 feb 2018

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

drinkwater, water

Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap Delfland en Havenbedrijf Rotterdam ondertekenden een nieuwe overeenkomst voor de levering van zoetwater uit het Brielse meer. Hierdoor kunnen de waterschappen, maar ook het haven- en industriegebied in Rotterdam doorgaan met het onttrekken van zoetwater.

Voldoende zoetwater is onder meer van cruciaal belang voor de stabiliteit van dijken, stedelijke bebouwing, economische bedrijvigheid en drinkwatervoorzieningen. Nederland heeft vanwege zijn ligging relatief veel zoetwater, maar ook hier kunnen tekorten voorkomen. Droge perioden vanwege klimaatverandering in samenhang met achterwaartse verzilting gaan toenemen waardoor er nu al knelpunten in de zoetwatervoorziening ontstaan. Vraag en aanbod sluiten niet altijd op elkaar aan en belangen kunnen conflicteren. Het is dus goed om hier afspraken over te maken en het inzicht in de beschikbaarheid en verdeling van water te vergroten.

De bestuursovereenkomst die nu getekend is, heeft als doel om ook in de toekomst mogelijk te maken dat op een duurzame en klimaatbestendige wijze zoetwater uit het Brielse Meer geleverd kan worden. Deze bestuursovereenkomst vervangt het oude exemplaar dat dateert uit 1988.

Heemraad Lies Struik van waterschap Hollandse Delta: ‘Waterschap Hollandse Delta hecht veel waarde aan deze overeenkomst. Zo wordt de samenwerking voortgezet, zijn de afspraken hernieuwd over het beheer van deze belangrijke zoetwaterbron en is de verdeling van het beschikbare water weer voor vele jaren geregeld.’

Bron: Waterschap Hollandse Delta