nieuws

Onderzoek hergebruik afvalwater Stadshavens Rotterdam

Publicatie

11 nov 2012

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Het onderzoek naar sluiting van de (afval)waterkringloop richt zich op het hergebruik van water, energie en andere stoffen uit (afval)water. Het onderzoek duurt drie jaar waarna gekeken wordt of een hergebruikinstallatie in het gebied mogelijk is.

Noodzaak
Wereldwijd neemt de druk op de beschikbaarheid van schoon en bruikbaar (zoet) water en hergebruik van reststoffen toe. Voor zowel huishoudelijk gebruik, landbouw als industrie. Door de klimaatverandering en zeespiegelstijging wordt dit probleem groter, wat de noodzaak om zorgvuldig om te gaan met de beschikbare zoetwaterbronnen vergroot. De mondiale verstedelijking leidt er toe dat de watervoorziening in deze stedelijke gebieden complexer wordt. Daarom is hergebruik een must. Bovendien levert de behandeling van afvalwater ook energie en grondstoffen op.

Innovatie en ontwikkeling
Het project RINEW past binnen de innovatieve en duurzame doelstellingen van de gemeente Rotterdam. De gemeente wil de komende jaren het Stadshavengebied herontwikkelen. Vernieuwing staat daarin centraal met nadrukkelijk aandacht voor water. De kennis en ervaring die de partijen hier gezamenlijk ontwikkelen is lokaal toe te passen en kan geëxporteerd worden naar andere landen waar de problemen en uitdagingen groot en urgent zijn.

Het project RINEW past in de samenwerkingsdoelstellingen van de waterschappen Delfland en Hollandse Delta, de gemeente Rotterdam, Evides Industriewater, de TU Delft en Clean Tech Delta om de ambities op het gebied van duurzaamheid, efficiëntie en innovatie binnen de waterketen te realiseren.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.