nieuws

Onderzoek terugwinnen grondstoffen uit afvalwater geslaagd

Publicatie

27 okt 2017

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

afvalwater, grondstoffen

Is het mogelijk om decentraal grondstoffen terug te winnen uit huishoudelijk afvalwater? Dit is de afgelopen jaren onderzocht. Het antwoord is: ja, deels. Voor sommige stoffen is het zeer goed mogelijk. Voor andere stoffen geldt dat het lokaal terugwinnen ervan uit rioolwater niet efficiënt is of helemaal niet mogelijk. Tot deze conclusie kwamen de onderzoekers van RINEW na een vier jaar durend onderzoek. 

Wereldwijd neemt het belang van schoon en bruikbaar zoet water toe en groeit de belangstelling voor het hergebruik van (afval)water. Afvalwater wordt meer en meer gezien als grondstof. Onder de naam RINEW (Rotterdam Innovative Nutrients, Energy and Watermanagement) is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het op een innovatieve en duurzame manier hergebruiken van nutriënten, energie en water uit afvalwater. In de pilotinstallatie op het terrein van stadsboerderij Uit Je Eigen Stad in Rotterdam-West testten onderzoekers het terugwinnen van verschillende grondstoffen uit rioolwater, zoals cellulose fosfor, stikstof, humuszuren en water.

De resultaten

Het is goed mogelijk om gietwater terug te winnen uit rioolwater. Aan het teruggewonnen water is door DCMR een einde-afvalstatus toegekend. Hiermee is toestemming verleend door de bevoegde instantie om een grondstof afkomstig uit een afvalstof opnieuw te gebruiken. Het teruggewonnen schone water wordt geleverd aan de stadstuin. Cellulose biedt verschillende kansen voor hergebruik, zoals het fabriceren van verpakkingsmateriaal. Deze en andere mogelijkheden zijn onderzocht. Humuszuren kunnen dienen als bodemverbeteraar in de landbouw. Het is gelukt om humuszuren terug te winnen uit afvalwater. Voor hergebruik zijn aanvullende kwaliteitsstappen nodig. Technisch is het mogelijk maar de concentraties stikstof en fosfor waren te laag om efficiënt terug te winnen.

Vervolgonderzoek

Het onderzoeksproject RINEW stopt eind dit jaar. Met de opgedane kennis en een Interreg subsidie wordt het vervolgonderzoek NEREUS gestart. Hierin werken Nederlandse, Belgische, Franse en Engelse partners samen. De huidige RINEW partners zijn betrokken bij dit wateronderzoek dat plaatsvindt bij Uit Je Eigen Stad. Daarnaast wordt er vervolgonderzoek uitgevoerd bij Delft Blue Innovations op de afvalwaterzuivering in Den Hoorn.

 

 

Bron: Evides Industriewater