nieuws

Onderzoeksprojecten ‘Opkomende stoffen’ van start

Publicatie

13 sep 2017

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

onderzoek, water

STW, STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie investeren de komende jaren gezamenlijk drie miljoen euro in universitair onderzoek dat moet leiden tot een grensverleggende aanpak van zogenoemde nieuwe stoffen. Zij hebben universiteiten gevraagd daarvoor te komen met onderzoeksvoorstellen. Onlangs gingen de eerste vijf onderzoeksprojecten van start.

Er komt steeds meer aandacht voor de grote en diverse groep organische microverontreinigingen (‘nieuwe stoffen’, ‘opkomende stoffen’, ‘Contaminants of Emerging Concern’ (CEC)) die in het milieu terechtkomen. De stoffen in kwestie zijn bijvoorbeeld resten geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en microplastics, maar ook industriële (tussen)producten zoals pyrazool. Eenmaal in het milieu vormen deze stoffen een potentiële bedreiging voor ecosystemen en voor drinkwaterbronnen.

STW, STOWA, TKI Watertechnologie en KWR onderkennen het probleem en hebben gezamenlijk 3 miljoen euro vrijgemaakt voor een onderzoeksprogramma. Het programma richt zich op drie belangrijke thema’s: effectgerichte monitoring, duurzame en betaalbare zuiveringstechnieken en effectieve strategie van maatregelen. Effectgerichte monitoring richt zich op individuele, bekende stoffen en stofgroepen, maar ook op het monitoren op de effecten van opkomende stoffen. De duurzame en betaalbare zuiveringstechnieken waar onderzoek naar wordt gedaan moeten een laag energie- en chemicaliënverbruik combineren met acceptabele kosten. Tot slot levert een effectieve strategie van maatregelen bouwstenen voor een gedegen pakket van maatregelen om de risico’s van opkomende stoffen te beperken.

Inmiddels zijn binnen het programma vijf onderzoeksprojecten gehonoreerd. Het betreft:

  1. AdOx – a next generation adsorption-oxidation process for removal of CECs from municipal wastewater.
  2. Cost-Efficient Removal of Contaminants of Emerging Concern in Urban Waste Water Treatment Plants CER-CEC.
  3. Decision SUpport ToolS for Risk-based Prioritization and Control of Contaminants of Emerging Concern (SUSPECt).
  4. EMERCHE: Effect-directed Monitoring tools to assess Ecological and human health Risks of CHemicals of Emerging concern in the water cycle.
  5. RoutinEDA: expanding the scope and downscaling the format of high throughput Effect-Directed Analysis for routine water cycle monitoring and effective control .
Bron: Stowa