nieuws

Online stemmen op de Water Innovator of the Year gestart

Publicatie

3 dec 2012

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

Een deskundige jury, bestaande uit Cees Buisman (Wetsus), Johan Raap (Cosun) en Jan Willem Mulder (Evides) heeft de vijf kandidaten geselecteerd die meedingen naar de titel Water Innovator of the Year. De kandidaten zullen jury en publiek proberen te overtuigen met pitches en filmpjes van 56 seconden waarin ze in een korte boodschap hun innovatiekracht onderstrepen.

Bij het bepalen van de uiteindelijke winnaars worden naast het oordeel van de jury ook de resultaten van een stemronde op internet meegenomen, evenals het ooreel van het publiek tijdens het congres. Het publiek kan NU al zijn stem uitbrengen via www.watervisie2012.nl/waterinnovator

 

Een kort overzicht van de vijf finalisten:

 

Water uit de lucht – Dutch Rainmaker ontwikkelde een windmolen die op de droge plekken van deze wereld water kan ‘maken’. Een klein koelsysteem onder de molen koelt de buitenlucht af en de hierbij vrijkomende condensdruppels worden vervolgens opgevangen. De energie voor het op deze manier winnen van water komt van de windturbine bovenop de Rainmaker. Een klein testexemplaar draait al in Harlingen, maar het idee is vooral bedoeld voor plekken waar een tekort aan water is. Fabrikant Dutch Rainmaker werkt aan een installatie die met behulp van condensatie maar liefst 7.000 liter per dag produceert.

 

Forward Osmose – In afvalwater zitten vaak nog veel organische stoffen die kunnen worden omgezet in biogas. Met forward osmose kan men de nutriënten eenvoudig scheiden van het water. Het water wordt vervolgens met behulp van energie uit het biogas weer ontzilt en opgewerkt tot schoon water. Centraal in het sewer mining concept staat het innovatieve membraanproces Forward Osmose. Dit proces werkt met een osmotische oplossing (zout water) als drijvende kracht om afvalstoffen uit afvalwater, in dit geval rioolwater, te scheiden. Door deze geconcentreerde afvalstoffen vervolgens te vergisten, ontstaat energie die wordt gebruikt voor het maken van schoon water uit het zoute water. Ook bestaat de mogelijkheid om nutriënten terug te winnen.

 

CeraMac – Bij  conventionele voorzuivering kapselen chemicaliën zwevende deeltjes in zodat ze zinken. Het resterende deel wordt gefiltreerd door zand waarna het vervuilde slib wordt afgevoerd. Deze methode is niet in staat om alle stoffen te weren die tot kwaliteitsproblemen kunnen leiden. Onderzoek resulteerde in een combinatie van ionenwisseling (SIX) en keramische membranen (CeraMac). Het SIX-proces maakt water helder en verwijdert opgeloste organische stoffen zoals nitraat en sulfaat. De ongewenste stoffen hechten zich aan harskorrels, die na te zijn gereinigd met zout, opnieuw te gebruiken zijn. Door deze voorzuivering voorkomt men dat de keramische membranen bij het CeraMac-proces snel vervuild raken.

 

H2O Box – In vele gebieden in de wereld is de toegang tot schoon drinkwater niet vanzelfsprekend. Voor die gebieden ontwikkelde Arian Nijmeijer de H2O Box: een drinkwaterinstallatie in een zeecontainer. Via een proces van microfiltratie, ultrafiltratie, nanofiltratie en omgekeerde osmose kan zo één kuub drinkwater per uur worden geproduceerd. Voordeel van de installatie is dat hij eenvoudig is te bedienen en ook vrijwel geen onderhoud nodig heeft. De toegepaste technieken zijn weliswaar beproefd, maar door het eenvoudige standaard ontwerp, kan de H2O Box wel eenvoudig daar worden gebracht en gebruikt waar hij het hardste nodig is.

 

Nereda – Nereda staat voor een nieuwe zuiveringstechnologie voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. In de Nereda-technologie zuiveren aërobe bacteriën die in compacte korrels groeien het afvalwater, daar waar conventionele systemen gebruik maken van vlokkig materiaal. Dit biedt grote voordelen voor chemicaliën- en energieverbruik, een significant kleiner bouwoppervlak en een sterke vermindering van kosten. De communale rioolwaterzuiveringsinstallatie Epe van Waterschap Veluwe is de eerste rwzi ter wereld die op praktijkschaal volledig met Nereda-technologie gaat zuiveren.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.